Samfundsansvaret (CSR) er en del af os

Det er naturligt for os at tage ansvar for det samfund, vi er en del af. Samfundsansvaret (CSR) er en del af os - og det er en del af det, vi gør.

Samfundsansvar er grundlæggende del af den forretning, vi driver hver dag. For os er samfundsansvar ikke noget ekstra, som vi bruger ekstra penge på. Vi har ikke særskilte CSR-aktiviteter. Vi har valgt, at samfundsansvar er grundlæggende for vores daglige arbejde. Det er naturligt. Det skaber mest værdi.

Vores DNA

Historisk blev den almene boligsektor startet på et privat initiativ for at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave. Igennem 1900-tallet kom der fokus på at sikre gode boliger til alle. Opgaven løser vi også i dag non-profit. Det handler ikke blot om de fysiske rammer, men også om at skabe gode byområder med trivsel. Nye ideer og projekter, partnerskaber – ja, hele vores daglige virke vokser ud fra vores DNA, hvor vi løfter et ansvar for det samfund, som vi alle er en del af.

Klima og miljø
Vi mennesker skal være på jorden i mange tusinde år endnu. Derfor arbejder vi for at nedsætte vores belastning på klima og miljø. Vi mener samtidig ikke, at vores beboere skal betale ekstra for klimaindsatsen. Det stiller krav til vores faglige viden, hvor vi finder klimatiltag, som både er gode for miljøet og for pengepungen. Og for at gøre det nemt, har vi fx skabt en klimapulje, hvor vores boligafdelinger låner penge kvit og frit til klimatiltag, som tjener sig ind i løbet af to år. Det er ikke noget nyt, at vi lægger os i selen for at finde nye veje. Gennem de sidste 100 år har vi udfordret den til enhver tid historiske viden, og hele tiden arbejdet på at skabe den nyeste byggetekniske viden. Det har vi gjort for at skabe bæredygtige løsninger for beboere, samfundet og den jord, som vi er en del af.

Respekten for andre
Samfundsansvaret fylder for både det frivillige arbejde, som vores beboervalgte udfører, og i det arbejde, som den ansatte del af selskabet udfører hver dag. Medarbejdere og beboervalgte hos os ved også, at de i det daglige arbejde skal sikre, at svage borgere ikke bliver overset. Hos os er hoveddøren også åben for de svageste.

Økonomisk bæredygtighed
En del af de borgere, som har den laveste indkomst, bor hos os. Derfor er det naturligt for os, at vi i særlig grad skal arbejde for, at vores nuværende og kommende lejere betaler så lidt i husleje som muligt. Det betyder, at vi dagligt arbejder for at sikre, at vi i vores drift er økonomisk ressourcebevidste, samtidig med, at vi sikrer, at vi løbende lægger penge til side til vedligeholdelse og renovering, så vi har økonomisk bæredygtighed på kort og lang sigt, både for nuværende og kommende beboere.

Når vi oplever, at vi har lejere, som ikke betaler husleje, fordi de ikke kan styre deres økonomi, bliver lejerne tilbudt gældsrådgivning. Gennem rådgivning får vi hjulpet mange til at få styr på økonomien. Dermed får vi hjulpet mange, så det kun er få, som er nødt til at flytte.

Arbejdspladsen
Boligselskabet Sjælland er også en arbejdsplads for mange mennesker. Unge, ældre, fuldtidsansatte, deltidsansatte, ansatte på særlige vilkår, indslusningsstillinger, praktikanter, lærepladser og hvad der ellers er på paletten. Vores store pallette af måder, som folk kan være ansat på, er en del af, hvem vi er. Nogle virksomheder ansætter fx praktikanter for at opfylde CSR-målsætninger. Vi mener ikke det er CSR. Det er blot en integreret del af vores HR-indsats.

Partnerskaber

Vi ser os som partner for virksomheder, kommuner og myndigheder. Uanset om det handler om byudvikling eller kriminalitetsforebyggelse, vil vi være en troværdig partner, som er med til at skabe et sundt samfund.

Nogen gange handler vores partnerskaber om, at vi gør noget særligt over for omverdenen, mens det andre gange handler om, at folk udefra gør noget særligt for vores beboere, hvor boligselskabet kan være facilitator.

Konkret drejer det sig eksempelvis om at skabe en varieret beboersammensætning og skabe steder, hvor mennesker kan mødes. Det sker bl.a. gennem partnerskaber med idrætsforeninger.

Vi har gennem vores projektrådgivning inddraget mange forskellige typer partnere i arbejdet med at skabe værdi for samfundet. Vi hjælper ildsjæle med fundraising, så vi sammen kan få skabt projekter med værdi for samfundet. Vi tager det alvorligt at være en aktiv spiller i civilsamfundet. Vi er hele tiden på udkig efter nye partnerskaber, som kan skabe værdi. Har du ideer kan du kontakte udvikling@bosj.dk 

Forandre samfundet

Vi arbejder for at skabe gode byområder med trivsel for alle. Gode byområder skabes gennem en blandet beboersammensætning, hvor der samtidig er liv og fællesskab mellem boligerne. Vi tror, at både ressourcestærke og ressourcesvage kan give hinanden noget ved, at vi bor tæt på hinanden, hjælper hinanden og dermed sammen er med til at skabe et godt samfund for alle.
En del af vores beboere er ramt af arbejdsløshed og andre sociale forhold, som giver ekstra udfordringer for den enkelte. Vores opgave er også at gøre resten af samfundet opmærksom på de udfordringer, som samfundets svageste kæmper med.

Vores regionale ståsted på Sjælland betyder, at vi kan være advokat for den de dele af Danmark, som nogle gange glemmes. Der tales hovedstad og udkant. Vi vil gerne tale om et helt Danmark, hvor vi f.eks. også får skabt vækst og udvikling på den del af Sjælland, som ligger uden for hovedstadsområdet, men som ikke er en del af den italesatte udkant.

Krav til leverandører
Et sundt samfund bygger på, at vi er mange, der tager ansvar.

Derfor stiller vi også krav til vores leverandører bl.a. i forhold til arbejdsmiljø, overenskomster, samfundsansvar og miljø. Vores leverandører skal både levere en lav pris af hensyn til vores lejere og levere en ansvarlighed overfor hele samfundet. For os må det ikke koste at være samfundsansvarlig. Det stiller krav til vores leverandører.
Læs vores etiske regler

Denne side er opdateret 23/04-2021