Eksempler på boliger

Bakkegården

Hvis du ønsker en bolig i denne afdeling, skal du dokumentere, at den der får boligtilbuddet og en evt. samlever, der også skal på lejekontrakten, lever op til ét af disse kriterier:

  • Har fast job og tjener mindst 23.000 kr. pr. måned - eller er i flexjob
    Dokumenteres ved kopi af 1) ansættelseskontrakt / godkendelse fra kommunen og 2) de seneste tre måneders lønsedler. 
  • Er i gang med en SU-berettiget uddannelse
    Dokumenteres ved kopi af 1) attesteret studiedokumentation og 2) SU-udbetalingsbilag for de seneste tre måneder.
  • Modtager aldersbetinget pension
    Dokumenteres ved kopi af pensionsudbetaling for de seneste tre måneder.

Henvendelse om denne side til Boligbutikken