TV-signal

Bakkegården

Information om TV-signal

Afdelingen har en kollektiv aftale med YouSee’s om levering af grundpakken, men den enkelte husstand kan vælge at opsige aftalen.

Hvis du opsiger din aftale senest den 10. i en måned, træder det i kraft ved starten af den næste måned. Efter opsigelsen vil du kun skulle betale et grundbidrag til drift og administration af afdelingens TV-anlæg. 

Hvis du ønsker at opsige aftalen, bedes du bruge denne opsigelselsesblanket. Hvis du vil tilmelde grundpakken igen, bedes du bruge denne tilmeldingsblanket.

Begge blanketter kan du indsende her:

Aktuel information fra YouSee