Alarmanlæg

Mulighed for ændring

Du har mulighed for at installere et alarmanlæg i din bolig. Ændringen falder ind under den såkaldte installationsret.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.
Når du søger, skal du sende os en beskrivelsen af installationen og produkttypen. Vedlæg gerne tilbud fra installatøren.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til installationen

Ændringer af eksisterende og nye elinstallationer skal udføres af en autoriseret installatør. Når arbejdet er udført, skal du sende os en kopi af den udspecificerede faktura fra installatøren. Hvis der opstår skader på bygningen på grund af ulovlige installationer, skal det dækkes af dig som beboer.

Udgifter til ændringen

Mens du bor i boligen, skal du selv betale for den løbende vedligeholdelse af alarmanlægget.

Når du flytter

Du får ikke godtgørelse for ændringen, når du flytter. Når du flytter, skal anlægget og tilhørende installationer desuden nedtages og eventuelle skader skal reetableres for din regning.

Forsikring

Alarmanlægget er ikke dækket af bygningsforsikringen. Det dækkes af din egen forsikring.

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation