Havelåge

Mulighed for ændring

Det varierer fra afdeling til afdeling, om der er mulighed for at opsætte en havelåge. Tjek derfor din afdelings råderetskatalog, hvor du kan se dine muligheder.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

I din ansøgning skal du oplyse, hvor havelågen skal placeres. 

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til havelågen

Stolperne skal være af trykimprægneret træ og skal graves mindst 90 cm ned i jorden (eller placeres i tilsvarende stolpesko).

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet.

Den løbende vedligeholdelse og udgifter der er forbundet med arbejdet betales af dig i din lejeperiode. Malerbehandlingen er beskrevet i råderetskataloget eller vedligeholdelsesreglementet.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for havelågen, når du flytter. Du skal desuden fjerne havelågen fra lejemålet når du flytter, med mindre andet er nævnt i råderetskataloget. Det er tilladt at lade stolperne stå.

Forsikring

Havelågen er ikke dækket af bygningsforsikringen, heller ikke ved stormskader og sneberedskab.

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation