Hegn (enkelt fag)

Mulighed for ændring

Det varierer fra afdeling til afdeling, om der er mulighed for at opsætte et hegn (ét enkelt fag). Tjek derfor din afdelings råderetskatalog, hvor du kan se dine muligheder.

Hvis du vil opsætte flere fag: læs her.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

I din ansøgning skal du oplyse typen af hegn og vedlægge en skitse af, hvor du vil placere hegnet.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til hegnet

Stolperne skal være af trykimprægneret træ og skal graves mindst 90 cm ned i jorden (eller placeres i tilsvarende stolpesko). 

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet.

Mens du bor i boligen, skal du selv betale for den løbende vedligeholdelse af hegnet. Malerbehandlingen er beskrevet i din afdelings råderetskatalog eller vedligeholdelsesreglement.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for hegnet, når du flytter. Du skal desuden fjerne hegnet fra lejemålet, når du flytter.

Forsikring

Hegnet er ikke dækket af bygningsforsikringen, heller ikke ved stormskader og sneberedskab.

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation