Hegn (flere fag)

Mulighed for ændring

Det varierer fra afdeling til afdeling, om der er mulighed for at opsætte hegn med flere fag på grunden, der hører til din bolig. Tjek derfor din afdelings råderetskatalog, hvor du kan se dine muligheder.

Hvis du kun vil opsætte ét fag: læs her.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

I din ansøgning skal du oplyse typen af hegn og vedlægge en skitse af, hvor du vil placere hegnet.

Type sag

Råderetssag med brugerbetaling.

Krav til hegnet

Stolperne skal være af trykimprægneret træ og skal graves mindst 90 cm ned i jorden (eller placeres i tilsvarende stolpesko). 

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet.

Der vil desuden komme et månedligt tillæg til din husleje til den løbende vedligeholdelse af ændringen.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for hegnet, når du flytter. 

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation