Lampe i skur

Mulighed for ændring

Du har mulighed for at få sat en lampe op i dit skur. Ændringen falder ind under den såkaldte installationsret.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

Når du søger, skal du sende os en beskrivelsen af installationen og produkttypen. Vedlæg gerne tilbud fra installatøren.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til installationen

Installationen skal tilsluttes din egen elmåler eller bimåler.

Ændringer af eksisterende og nye elinstallationer skal udføres af en autoriseret installatør. Du skal efter arbejdet er udført, sende os en kopi af den udspecificerede faktura fra installatøren. Hvis der opstår skader på bygningen på grund af ulovlige installationer, skal det dækkes af dig som beboer.

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet. Mens du bor i boligen, skal du desuden selv betale for den løbende vedligeholdelse af lampen og installationerne.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for lampen, når du flytter. Når du flytter, kan installationen blive i lejemålet. 

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation