Lampe udendørs

Du har mulighed for at opsætte ekstra lamper udendørs, hvis det er nævnt i afdelingens råderetskatalog. Lamperne skal leve op til de krav, der er i råderetskataloget. Lampen må ikke være med spot eller til gene for naboerne. De skal være mærket og godkendt til udendørs brug.

Når du søger skal du sende os en beskrivelsen af produkttypen og placeringen. Vedlæg gerne tilbud fra installatøren.

Ændringer af eksisterende og nye elinstallationer skal udføres af en autoriseret installatør. Du skal efter arbejdet er udført sende os en kopi af den udspecificerede faktura fra installatøren. Hvis der opstår skader på bygningen på grund af ulovlige installationer, skal det dækkes af dig som beboer.

Mens du bor i boligen, skal du selv betale for den løbende vedligeholdelse af lampen og installationerne.

Når du flytter, kan installationen blive i lejemålet. Du får ikke økonomisk godtgørelse for lampen, når du flytter.

Denne side er opdateret 02/09-2021 af Kunder & kommunikation