Øvrige ændringer

Du har som udgangspunkt ret til at lave både udvendige og indvendige ændringer i din bolig. 

Det er dig, der skal sørge for, at projektet bliver udført og finansieret.

I nogle tilfælde kan du få en del af udgifterne tilbage, når du flytter.

Der vil i nogle tilfælde komme et månedligt tillæg til din husleje til den løbende vedligeholdelse af ændringen.

Du skal i nogle tilfælde fjerne produktet/ændringen igen, før du flytter - og udbedre evt. skader. Vi kan i så fald opkræve et depositum til sikkerhed for udbedring af evt. skader efter ændringen, når du flytter.

Særligt om arbejder uden for din bolig

Der kan kun gives tilladelse til ændringer uden for boligen, hvis de er omfattet af afdelingens råderetskatalog. Start med at tjekke i din afdelings råderetskatalog, om det er en mulighed.

Er arbejdet ikke omfattet af afdelingens råderetskatalog, har du mulighed for på et afdelingsmøde at stille forslag om, at arbejdet bliver omfattet af jeres råderetskatalog som princip. 

Denne side er opdateret 02/09-2021 af Kunder & kommunikation