Pergola uden tag og sider

Mulighed for ændring

Det varierer fra afdeling til afdeling, om der er mulighed for at opsætte en pergola. Tjek derfor din afdelings råderetskatalog, hvor du kan se dine muligheder.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

Du skal oplyse placeringen og beskrive pergolaen i din ansøgning.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til ændringen

Pergolaen skal overholde de anvisninger, der er nævnt i råderetskataloget. Pergolaen må ikke ovedækkes eller lukkes. Stolperne skal være af trykimprægneret træ, og de skal graves mindst 90 cm ned i jorden (eller placeres i tilsvarende stolpesko).

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet. 

Den løbende vedligeholdelse og de udgifter, der er forbundet med arbejdet, betales også af dig i din lejeperiode. Reglerne for malerbehandling og øvrigt vedligeholdelse er beskrevet i råderetskataloget eller vedligeholdelsesreglementet.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for pergolaen, når du flytter. Du skal desuden fjerne pergolaen fra lejemålet når du flytter.

Forsikring

Pergolaen er ikke dækket af bygningsforsikringen, heller ikke ved stormskader og sneberedskab.

Denne side er opdateret 02/11-2021 af Kunder & kommunikation