Renovering af badeværelse

Mulighed for ændring

Du har mulighed for at renovere dit badeværelse.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

Type sag

Råderetssag med brugerbetaling.

Udgifter til ændringen

Det er dig, der skal sørge for, at projektet bliver udført og finansieret.

Der vil i nogle tilfælde komme et månedligt tillæg til din husleje til den løbende vedligeholdelse af ændringen.

Når du flytter

I nogle tilfælde kan du få en del af udgifterne tilbage, når du flytter.

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation