Skab i bad eller køkken (ekstra)

Mulighed for ændring

Du har mulighed for at opsætte et ekstra skab i dit badeværelse eller køkken.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

I forbindelse med din ansøgning, skal du oplyse produkttypen og placeringen af skabet.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til opsætningen

El- og VVS-installationer samt ventilation skal være tilgængelige og må ikke skjules af skabet.

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for opsætningen. Du står også selv for den løbende vedligeholdelse, mens du bor i boligen.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for skabet, når du flytter. Skabet kan desuden blive i boligen når du flytter, hvis synspersonalet inden fraflytningssynet har vurderet, at skabets stand lever op til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Ellers skal du selv fjerne skabet.

Denne side er opdateret 20/01-2023 af Kunder & kommunikation