Indbygningsskabe

Mulighed for ændring

Du har mulighed for at opsætte indbygningsskabe i din bolig. 

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

I din ansøgning skal du oplyse produkttypen og placeringen af skabet.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til skabet

Skabet må ikke have gulv eller bagvæg. Hvis skabet placeres i et hjørne, skal der være åbent til vægge i siden, så man kan se rummets normale gulv eller vægge. Elinstallationer og ventilation må ikke skjules af skabet.

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet. Du står desuden selv for den løbende vedligeholdelse, mens du bor i boligen.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for skabet, når du flytter.

Indbygningsskabet kan blive i boligen når du flytter, hvis synspersonalet inden fraflytningssynet har vurderet, at skabets stand lever op til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Ellers skal du selv fjerne skabet.

Denne side er opdateret 02/11-2021 af Kunder & kommunikation