Skillevægge i Bolig-træ og Bolig-rækkerne

Denne side handler om skillevægge i Bolig-træ og Bolig-rækkerne – det vil sige Skousbo, Skademosen, Toppen og Tofteengen.

Vil du sætte en skillevæg op i en anden afdeling? Så skal du tilbage hertil.

Sådan søger du om at sætte skillevægge op

Første trin er at ansøge om at opsætte en skillevæg. Det kan du allerede gøre, når du har skrevet under på din lejekontrakt.

Hvis du samtidig vil ansøge om at ændre i dit køkken, er du velkommen til at sende en samlet ansøgning. Læs mere om det her.

Når projektet er færdigt, skal du kontakte dit områdekontor for at lave et syn.

Regler om skillevægge

Du må opsætte og nedtage skillevægge, der ikke er bærende.

Du skal selv betale for materialer – skillevæggene skal være af gips.

Du kan få økonomisk godtgørelse

Vi kan godkende skillevægge som en forbedring af boligen.

Det kræver 3 ting

  1. Skillevæggene skal være placeret det rigtige sted
    Se de stiplede linjer på plantegningen for den enkelte bolig
  2. Arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt
    Vi anbefaler, at du betaler en håndværker for at sætte dine skillevægge op
  1. Alt arbejde med el skal være udført af en autoriseret el-installatør
    Bliver ikke delvis godtgjort.

Den økonomiske godtgørelse træder i kræft den dag, væggene er opsat – senest 3 måneder efter du har modtaget din tilladelse. Du vil først få udbetalt delvis godtgørelse, når du flytter. Skillevæggene afskrives over 10 år.

Den økonomiske godtgørelse bliver udregnet efter fremsendte momsfaktura og kvittering/bankoverførsel på betalte materialer og arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft (gør det selv-arbejde) tæller ikke med i værdiansættelsen.

Hvis du overtager en bolig, hvor der er opsat skillevægge, og du ønsker at fjerne disse vægge, skal du indfri det bagvedliggende lån senest på indflytningstidspunktet.

Skal du gøre det selv?

Det er vigtigt, at skillevæggene bliver sat håndværksmæssigt korrekt op. De skal jo holde i lang tid – også til næste lejer, hvis du flytter. Hvis vi ikke kan godkende skillevæggene, spilder du både tid og penge.

Vi anbefaler derfor, at du hyrer en håndværker til at sætte væggene op.

Læs vejledningen grundigt

Her er vejledningerne til, hvordan man må sætte skillevægge op i din afdeling.

Sørg for, at håndværkeren læser den grundigt igennem, inden arbejdet går i gang.

I forbindelse med montering af skillevæggen, skal du tage billeder, som dokumenterer, at væggen er sat rigtigt op i forhold til vejledningen. Vis billederne ved syn.

Om elinstallationer

Det skal være en autoriseret elinstallatør, der laver eventuelle elinstallationer.

I forbindelse med opsætning af skillevægge kan der fremføres ny installation fra de nuværende afbrydere ved at forlænge de to ”ledere” over til de nye ønskede placeringer inden for døren i de nye rum.

Enkelte steder er det nødvendigt med en plastkabelkanal på væggen fra nuværende placering af afbrydere og over til de nye skillevægge. I væggene føres installationen i rør.

Alternativt kan der også fremføres en faseleder til alle lampeudtag, og der kan som alternativ etableres trådløse tryk i de nye rum. Dermed undgår man at skulle etablere synlige installationer, men blot udskifte lampeudtaget til en med trådløs tænding, samt afsætte et batteritryk i de nye rum.

Vi anbefaler, at du benytter trådløse stikkontakter.

Nybyggeri: Ingen brugerbetaling de første 3 måneder fra indflytningsdato

Boligselskabet har besluttet, at beboere, der flytter ind i en nybygget Bolig-træ eller Bolig-rækkerne bolig, ikke bliver opkrævet for opstartsgebyr, sagsbehandling samt syn af arbejdet, når de ansøger om at sætte skillevægge op.

Vær opmærksom på, at det kun gælder for nybyggeri. Flytter du ind i en eksisterende Bolig-træ eller Bolig-rækkerne bolig, bliver du på normalvis opkrævet for opstartsgebyr, sagsbehandling samt syn af arbejdet, når du ansøger om at sætte skillevægge op.

Læs mere om råderetsgebyr

Denne side er opdateret 24/01-2023 af Kunder & kommunikation