Udskifte loftslem (til lem med stige)

Mulighed for ændring

Du har mulighed for at udskifte en eksisterende loftlem i din bolig til en model med indbygget stige.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

Du skal oplyse produkttypen i din ansøgning.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til loftlemmen

Loftlemmen med stige skal være en isoleret model. Monteringsvejledning til loftlemmen skal følges, og der må ikke skæres ud i bjælker og spær for at montere loftlemmen. 

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet. Du står desuden selv for den løbende vedligeholdelse, mens du bor i boligen.

Når du flytter

Du får ikke økonomisk godtgørelse for loftslemmen, når du flytter. Loftslemmen kan blive i boligen, når du flytter. Hvis der er sket skader på øvrige bygningsdele i forbindelsen med udskiftningen af loftlemmen, skal du selv sørge for, at skaderne bliver udbedret. 

Denne side er opdateret 02/11-2021 af Kunder & kommunikation