Køkkener i Bolig-træ og Bolig-rækkerne

Køkkener i Bolig-træ og Bolig-rækkerne består som udgangspunkt af et basiskøkken med fire køkkenelementer - skabe- eller/og skuffemoduler og bordplade.

Du må gerne ændre, tilføje eller udvide dit køkken. Du skal være opmærksom på, at der er to kategorier: Forbedring eller forandring. Laver du en forbedring, kan du ved fraflytning få økonomisk godtgørelse. Laver du en forandring, er der ikke økonomisk godtgørelse, og du skal retablere ved fraflytning.

Køkkener afskrives som udgangspunkt over 10 år.

Forandringer

Forandringer i køkkenet betragtes som løsøre og skal fjernes ved fraflytning. Det kan fx være hylder, vitrineskabe og andre køkkenskabe som ikke er af samme type som eksisterende køkkenelementer.

Forbedringer

I henhold til lov om leje af almene boliger §39, stk. 1 har du som beboer ret til at udføre forbedringer af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse.

Ændringer i køkkenet, der øger det lejedes værdi, betragtes som forbedring. Det kan fx være opsætning af flere køkkenelementer af samme køkken-model. Du har derfor ret til økonomisk godtgørelse ved fraflytning på de ekstra køkkenelementer, du opsætter.

Økonomisk godtgørelse ved forbedringer

  • Den økonomiske godtgørelse bliver udregnet efter fremsendte momsfaktura på materialer og arbejdskraft.
  • Al el-arbejde skal udføres af autoriserede el-installatører, og bliver ikke godtgjort.
  • Du skal være opmærksom på, at de arbejder, der giver dig ret til økonomisk godtgørelse vil ved fraflytning tilhøre Boligselskabet Sjælland. Det er derfor også boligselskabet, der er ansvarlig for den fremtidige vedligeholdelse af den nye indretning. Og boligselskabet kan, medfør af lov om leje af almene boliger §39, stk. 2, opkræve en lejeforhøjelse til dækning af de særlige vedligeholdelsesudgifter for afdelingen, som denne forbedring skønnes at medføre.
  • Udskiftes hele køkkenet har beboeren ret til økonomisk godtgørelse ved fraflytning, på det antal køkkenelementer, der ud over de eksisterende er opsat som standard i boligen.
  • Maksimum for godtgørelsen følger driftsbekendtgørelsen §87, stk. 5. og ændres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset.

Køkkenændring skal udføres håndværksmæssigt korrekt

Du må gerne selv sætte dine nye køkkenelementer op. De skal blot være sat håndværksmæssigt korrekt op, eller du kan få autoriserede håndværkere og installatører til at lave arbejdet.

Du skal være opmærksom på, at der vil blive opkrævet for henlæggelser på huslejen. Henlæggelser er penge, der bruges til at vedligeholde de ekstra elementer, du sætter op i din bolig.

Søg om at udføre ændringer i dit køkken

Du skal være opmærksom på, at du ved at sende en ansøgning vil blive opkrævet opstartsgebyr, sagsbehandlings- og synshonorar når du ansøger om at opsætte ekstra køkkenelementer. Læs mere om råderetsgebyr.

Skal du til at flytte ind, kan du allerede ansøge, når du har skrevet under på din lejekontrakt. Så er der mulighed for, at du har din tilladelse til at lave ændringerne, når du får nøglerne.

Du behøver ikke at printe og underskrive ansøgningen. Du kan altså blot udfylde PDF-filen, gemme den og uploade den her.

Du skal vedhæfte kopi af tilbud fra køkkenfirmaet.

Når projektet er afsluttet, skal du kontakte dit områdekontor for aftale af syn.

Ønsker du også at sætte skillevægge op i din bolig, er du velkommen til at lave en samlet ansøgning. 

Denne side er opdateret 10/02-2021 af Kunder & kommunikation