Videoovervågning

Mulighed for ændring

Det varierer fra afdeling til afdeling, om der er mulighed for at installere videoovervågning ved din bolig. Tjek derfor din afdelings råderetskatalog, hvor du kan se dine muligheder.

Installationen skal selvfølgelig overholde lovgivningen: se nederste punkt.

Ansøgning

Du skal ansøge om denne ændring. Det gør du via vores ansøgningsskema. Projektet må ikke startes, før du har fået en skriftlig tilladelse fra os.

I din ansøgning skal du beskrive installationen og produkttypen. Vedlæg gerne tilbud fra installatøren.

Type sag

Mindre råderetssag med reduceret brugerbetaling.

Krav til ændringen

Ændringer af eksisterende og nye elinstallationer skal udføres af en autoriseret installatør. Du skal efter arbejdet er udført sende os en kopi af den udspecificerede faktura fra installatøren. Hvis der opstår skader på bygningen på grund af ulovlige installationer, skal det dækkes af dig som beboer.

Udgifter til ændringen

Du sørger selv for at udføre og betale for projektet. Mens du bor i boligen, skal du desuden selv betale for den løbende vedligeholdelse af alarmanlægget.

Når du flytter

Når du flytter, skal anlægget og tilhørende installationer nedtages og eventuelle skader reetableres for din regning. Hvis der er sket skader på bygningen forårsaget af ulovlige installationer, dækkes de af dig som beboer.

Forsikring

Videoovervågningsanlægget er ikke dækket af bygningsforsikringen. Det dækkes af egen forsikring.

Lovgivning om overvågning af private

Jf. lov nr. 713 af 25. juni 2010, er følgende gældende:

”Private kan fortage tv-overvågning, der ikke er forbundet med optagelse af billeder på videobånd, film eller lignende, når den foretages som led i overvågning af egen indgang, facade, indhegning eller lignende. Det er ikke tilladt privatpersoner at overvåge områder, der benyttes til offentlig/almindelig færdsel.”

Ovenstående er den tekst i lovgivningen, som du skal dokumentere overfor os, at du overholder.

Denne side er opdateret 08/11-2021 af Kunder & kommunikation