Sådan fungerer en råderetssag

Måske vil du på et tidspunkt have et nyt køkken, flytte en væg, opføre en udestue eller male dine køkkenlåger i en ny farve. Mange ting kan lade sig gøre, men der er selvfølgelig regler, der skal overholdes.

Gebyr for mindre råderetssag

På nogle mere 'simple' typer råderetssager har vi indført et lavere gebyr. Det kan du se i beskrivelsen af den enkelte type ændring

Det er både opstartsgebyret, der er lavere, og da sagsbehandlingen er enklere og arbejdet ikke skal synes, går der også færre timer.

I tabellen kan du se du se opstartsgebyret og timeprisen.

Priseksempel:
Det tager typisk ½ time at sagsbehandle en dørspion. Udgiften for dig vil så være 250 kr i opstartsgebyr plus 220,50 kr. for sagsbehandlingen, altså i alt 470,50 kr. Hvis du bor i et administreret selskab, kommer der 25% moms oveni.

Takster for mindre råderet 2021

 Gebyrtype For beboere i 
Boligselskabet 
Sjælland
For beboere i 
de administrerede 
selskaber
Opstartsgebyr 250,00 kr. 312,50 kr.
Timepris for sagsbehandling 441,00 kr. 551,25 kr.

Gebyr for almindelig råderetssag

Når du går i gang med et råderetsprojekt, koster det dig et opstartsgebyr. Herefter betaler du en timepris for sagsbehandling og syn. Se priserne nedenfor.

Alle sager er forskellige, men vores timeforbrug vil typisk være mellem 3-5 timer for et nyt køkken.

Jo bedre forberedt du er, jo færre timer bruger vi på dit projekt. Sørg derfor for, at det tydeligt fremgår af din ansøgning, hvad du søger om og vedlæg ansøgningen relevante tegninger over projektet.

Takster for råderet 2021

 Gebyrtype For beboere i 
Boligselskabet 
Sjælland
For beboere i 
de administrerede 
selskaber
Opstartsgebyr 500,00 kr. 625,00 kr.
Timepris for sagsbehandling 441,00 kr. 551,25 kr.
Timepris for rådgivningsydelser 441,00 kr. 551,25 kr.
Myndighedsgodkendelse og -anmeldelse. Boligselskabets tidsforbrug: 441,00 kr. 551,25 kr. 
Myndighedsgodkendelse og -anmeldelse. Myndighedens forbrug: Kommunens takst Kommunens takst

Hvorfor skal du selv betale?

Ifølge lovgivningen skal alle råderetsprojekter registreres, og vi har pligt til at sikre os, at de er lovlige. Du skal selv betale omkostningerne ved sagsbehandlingen, da det jo er dig og ikke dine naboer, der får glæde af ændringen.

Hvis du fortryder din ansøgning

Hvis du har sendt os en ansøgning, vil du blive opkrævet opstartsgebyret og den tid, vi har brugt - også selv om du senere fortryder og ikke ønsker at gennemføre ændringen.

Forsikring

Når du har fået godkendt en boligændring, er den i de fleste tilfælde omfattet af afdelingens bygningsforsikring. 

Få mere at vide

Kontakt dit områdekontor. Du kan også læse mere i BL’s folder om råderetten.

Denne side er opdateret 04/01-2021 af Kunder & kommunikation