Skillevægge i Bolig-træ og Bolig-rækkerne

Du har ret til at opsætte og nedtage ikke-bærende skillevægge i boliger bygget i byggesystemerne Bolig-træ og Bolig-rækkerne. Du skal søge om at sætte skillevæggene op, inden du går i gang.

Placering og økonomisk godtgørelse af skillevægge

Boligselskabet Sjælland har vedtaget, at skillevægge i boliger bygget i byggesystemerne Bolig-træ og Bolig-rækkerne kan blive godkendt som en forbedring, og dermed give dig ret til økonomisk godtgørelse, hvis:

  • Skillevæggene er placeret ud fra de stiplede linjer på plantegningen for den enkelte bolig.
  • Arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt og/eller af autoriserede håndværkere.
  • Al el-arbejde er udført af autoriserede el-installatør, men bliver ikke delvis godtgjort.

Den økonomiske godtgørelse træder i kræft den dag væggene er opsat – senest 3 måneder efter du har modtaget din tilladelse.

Den økonomiske godtgørelse bliver udregnet efter fremsendte momsfaktura på materialer og arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft (gør det selv-arbejde) tæller ikke med i værdiansættelsen.

Skillevæggene afskrives over 10 år. 

Hvis du overtager en bolig, hvor der er opsat skillevægge, og du ønsker at fjerne disse vægge, skal du indfri det bagvedliggende lån senest på indflytningstidspunktet.

Opsætning af skillevægge skal udføres håndværksmæssigt korrekt

Du skal selv betale for materialerne til skillevæggene. Du kan selv sætte skillevæggene op eller få en håndværker til det. Arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt. Er de ikke opsat håndværksmæssigt korrekt, skal du tage skillevæggene ned, inden du flytter, og du vil ikke få økonomisk godtgørelse.

Type, montering og materialer for skillevæg

I boliger bygget i byggesystemerne Bolig-træ og Bolig-rækkerne, må der sættes en gips-skillevæg op.

I forbindelse med montering af skillevæggen, skal du tage billeder, som dokumenterer opbygning jf. montagevejledningen nedenfor. Billeddokumentation skal fremvises ved syn.

El-installationer i skillevægge

Alle el-installationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

I forbindelse med opsætning af skillevægge, kan der fremføres ny installation fra de nuværende afbrydere, ved at forlænge de to ”ledere” over til de nye ønskede placeringer inden for døren, i de nye rum.

Enkelte steder er det nødvendigt med en plastkabelkanal på væggen fra nuværende placering af afbrydere og over til de nye skillevægge. I væggene føres installationen i rør.

Alternativt kan der også fremføres en faseleder til alle lampeudtag, og der kan som alternativ etableres trådløse tryk (LK IHC Wireless) i de nye rum. Dermed undgår man at skulle etablere synlige installationer, men blot udskifte lampeudtaget til en med trådløs tænding, samt afsætte et batteritryk i de nye rum.

Vi anbefaler, at du benytter trådløse stikkontakter.

Nybyggeri: Ingen brugerbetaling de første 3 måneder fra indflytningsdato

Boligselskabet har besluttet, at beboere, der flytter ind i en nybygget Bolig-træ eller Bolig-rækkerne bolig, ikke bliver opkrævet for opstartsgebyr, sagsbehandling samt syn af arbejdet, når de ansøger om at sætte skillevægge op.

Vær opmærksom på, at det kun gælder for nybyggeri. Flytter du ind i en eksisterende Bolig-træ eller Bolig-rækkerne bolig, bliver du på normalvis opkrævet for opstartsgebyr, sagsbehandling samt syn af arbejdet, når du ansøger om at sætte skillevægge op.

Søg om at sætte skillevægge op

Du skal ansøge om at opsætte skillevægge inden du går gang. Det kan du allerede gøre, når du har skrevet under på din lejekontrakt. Så er der mulighed for, at du har din tilladelse til at sætte vægge op, når du får nøglerne.

Du skal udfylde ansøgningsskema(udfyldbar pdf). Du behøver ikke at printe og underskrive ansøgningen. Du kan altså blot udfylde PDF-filen, gemme den og uploade den her.

Du skal vedhæfte plantegningen på din bolig, som du finder på afdelingens hjemmeside. Her skal du angive, hvor du ønsker at sætte skillevæggene op.

Herefter skal du sende din ansøgning og plantegning elektronisk til os via formularen nedenfor.

Når projektet er afslutte, skal du kontakte dit områdekontor for aftale af syn.

Denne side er opdateret 02/04-2020 af Kunder & kommunikation