Send et forslag til afdelingsmødet

Som beboer kan du senest 14 dage før det årlige afdelingsmøde i din boligafdeling indsende et forslag nedenfor. Hvis du har to forslag, bedes du indsende dem ét ad gangen.

Hvis du ikke selv deltager under behandlingen på afdelingsmødet, bør du udpege en anden person, der kan fremlægge forslaget. Ellers kan afdelingsmødet afvise at behandle det, hvis det ikke er fyldestgørende beskrevet.Manuel blanket

Hvis en beboer ikke har mulighed for at indsende sit forslag digitalt, kan denne blanket printes og indsendes fysisk

Denne side er opdateret 23/05-2023 af Kunder & kommunikation