Ingen varme i radiatorer

Her kan du se, hvad du skal gøre og undersøge, hvis du ikke kan få varme i radiatorerne.

Ifølge Energistyrelsens anvisninger anbefales det, at boligen har en rumtemperatur på 21 °C om morgenen, da temperaturen stiger i løbet af dagen. Nogen vil føle det for varmt andre for koldt. Men det er op til den enkelte, at klæde sig på efter årstiderne. 

På vores varmecentraler styrer vi efter en rumtemperatur på 22 °C. Det sker ved, at vi styrer fremløbstemperaturen til radiatorerne efter udetemperaturen. Nogle gange kan det give lidt problemer i foråret og efteråret. Her vil radiatorerne virke kolde, men jeres rumtemperatur skulle gerne være ca. 22 °C. Et godt tip er, at se på et termometer, hvad temperatur I har i rummet og ikke mærke på en halv kold radiator, for så fryser I. Ved at sætte alle radiatortermostater på 3 vil disse så lukke, når temperaturen i boligen er ca. 22 °C. 

Fyringssæsonen er afskaffet

I næsten alle afdelinger åbner varmeanlægget selv for det varme vand til radiatorerne, når udetemperaturen (målt som gennemsnit over en kortere periode) kommer under et bestemt niveau. Der kan derfor godt være varme på i en kold uge i september, men ikke på en varm dag i oktober. 

Fordelen ved denne automatiske styring er, at det sparer strøm (cirkulationspumpe) og varme, når der ikke er tændt for varmen i perioder, hvor der ikke er brug for det for at holde 22 °C i boligen. Dermed bliver varmeregningen billigere for alle i afdelingen. På samme måde er vandet i radiatorerne ret lunkent, når der er 14 °C udenfor - og ret varmt, når det er frostvejr.

Hvad kan du selv gøre?

Skru alle radiatorer op på max i en time, og hvis du slet ikke kan få varme i en eneste radiator, selv om de er skruet helt op - så kan det som forklaret ovenfor være fordi anlægget er lukket ned pga. temperaturen.

Hvis der er varme hos naboen eller kun i nogle af dine radiatorer, er det tegn på at der er noget galt med radiatoren. Så kan du prøve at afmontere selve termostatventilen og tjekke, om den lille stift bag ventilen kan trykkes ind og bevæge sig ud igen. Du skal trykke hårdt, f.eks. med en nøgle. 

Løser det ikke problemet?

Du fejlmelder varmesystemet ved at kontakte det lokale områdekontor. Find åbningstider og kontaktinfo - eller send din fejlmelding online.

Denne side er opdateret 13/12-2021 af Kunder & kommunikation