Kraftigt sne- og tøvejr

De seneste år har Danmark oplevet pludselige og kraftige snefald, og her træder boligselskabets sneberedskab til. Vi får saltet og ryddet sne af en ekstern partner

Som udgangspunkt skal vi forhindre glat føre ved hurtigst muligt, efter snefald, at rydde og salte for at sikre, at arealet ikke er glat fra kl. 07.00 til kl. 22.00 på hverdage inkl. lørdage, og søndage fra kl. 08.00 til kl. 22.00

I praksis betyder det at vores leverandør overvåger vejrtjenester som DMI og Vejr2 på lokal basis, for at sikre at de rykker ud hvor det er nødvendigt, men heller ikke rykker ud hvor det ikke behøves.

Hvad skal jeg gøre som beboer?

Som beboer har du selv ansvaret for at rydde sne foran din hoveddør samt det stykke havegang, der eventuelt er tilknyttet dit lejemål. Dette gælder selvfølgelig ikke beboere, der bor i etagebyggeri. Her rydder en ekstern partner ved hoveddørene. Ved kraftigt snefald har vores snerydningsleverandør meget travlt med at rydde sne, og det kan derfor tage lidt tid, før de når rundt i hele afdelingen. Hav tålmodighed – de skal nok nå frem. Hvis du har svært ved selv at få ryddet sne, er det en god idé at lave en aftale med en af naboerne, så vedkommende kan gøre det for dig.

Hvad kan jeg gøre som bilist?

Sneen giver også problemer for bilister, som kan have svært ved at parkere i sneen. Ind imellem giver en hurtig parkering dog problemer for rydningsarbejdet, når bilister parkerer på stier, fortov eller veje. Det betyder, at snerydningskøretøjerne ikke kan komme frem - og der ikke kan blive ryddet sne. Som bilist bør du derfor overveje, om parkeringen giver problemer for snerydningen.

Inden sneen smelter

Bor du i tæt/lav bebyggelse og har et loftsrum, er det vigtigt, at du ser efter, om der er kommet fygesne. Opdager du fygesne i dit loftsrum, skal du omgående fjerne det, så der ikke opstår vandskade, når det smelter. Kan du ikke selv komme til loftsrummet, bør du bede en nabo eller et familiemedlem om at undersøge det for dig.

Hvis der er vandskade

Opdager du en vandskade, hvor smeltevandet for eksempel drypper ned fra loftet, skal du sørge for at begrænse skaden ved at tørre vandet op og sætte en spand under eller dække af med plastik. 

Kontakt herefter områdekontoret: Find åbningstider og kontaktinfo - eller send din fejlmelding online.

Indmeld herefter din fejl til områdekontoret, gerne via denne app.

Er vandindtrængningen så kraftig, at det ikke kan vente, bør du kontakte vagtordningen uden for åbningstid. Du skal dog stadig huske også at kontakte områdekontoret, da skaden skal efterses.

Denne side er opdateret 13/12-2021 af Drift