Skadedyr

Skadedyr kan trænge ind i boligen. Der er forskellige forholdsregler.

Følgende dyr skal du selv bekæmpe

Følgende dyr skal du kontakte kommunen for at få bekæmpet

Følgende dyr skal du kontakte os for at få bekæmpet

  • Bier og hvepse. Bier og hvepse går til ro om natten, og det vil derfor normalt kunne vente til næste dag, hvis du opdager dem en aften.
  • Hvis skadedyr - f.eks. mus - har beskadiget ledninger eller bygningens øvrige dele, skal du kontakte os.
  • Opdages væggelus skal du tage kontakt til områdekontoret med det samme, så evt. behandling kan iværksættes hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at du som lejer bliver pålagt omkostninger til behandling af væggelus, hvis problemet gentager sig.

Kontakt os

Du kan kontakte områdekontoret: Find åbningstider og kontaktinfo - eller send din fejlmelding online

Denne side er opdateret 05/07-2022 af Kunder & kommunikation