Kakerlakker

Hvis i ser kakerlakker, skal der iværksættes behandling og helst så hurtig efter kakerlakker er konstateret. Derfor beder vi jer reagere, også selv om i kun ser en enkelt kakerlak.

  • Kakerlakker ses typisk i køkkenet og badeværelser, specielt i områder med varmekilder og fugt.
  • Ser i kakerlakker eller efterladenskaber fra kakerlakker beder vi jer omgående reagere og kontakte områdekontoret.
  • Kakerlakker spreder sig fra lejlighed til lejlighed. Spredningen sker typisk når det har stået på i en længere periode.
  • Spredningen sker oftest fra under, over og sideboer.

Hvis der iværksættes behandling vil vi benytte et sprøjtemiddel og et ædeprodukt særligt til kakerlakker. Produktet udlægges strategisk – således at mennesker og dyr ikke kommer i kontakt med produktet.
Hvis i støvsuger levende kakerlakker op, skal støvsugerposen destrueres forsvarligt for at undgå spredning.
Hvis kakerlakker ses i boligen anbefaler vi at hygiejne, rengøring m.m. optimeres. Derudover bør madvaret fjernes og emballeres forsvarligt hurtigst muligt efter brug.
Efter behandling anbefaler vi at der kun benyttes støvsuger og en tør klud på behandlede overflader.
Det anbefales at indkøb m.m. kun foretages ved supermarkeder, restauranter m.m. med høj hygiejne standard, benyt evt. smiley ordningen.

Denne side er opdateret 17/03-2021 af Kunder & kommunikation