Sølvfisk

Sølvkræ kaldes også for sølvfisk eller sild. Det skyldes dyrenes sølvblanke skælbeklædning, deres form og rappe bugtende bevægelser, der leder tanken hen på sølvglinsende småfisk. 

To arter kan træffes i Danmark:

Lepisma saccharina (det almindelige sølvkræ) er den man oftest støder på i beboelser, og den der i det følgende hentydes til, hvis andet ikke er nævnt. Det bliver godt 1cm langt og er jævnt sølvglinsende.

Almindeligt sølvkræ, bliver op til 1 cm langt

Thermobia domestica (ovnfisken) bliver op til 2 cm lang, er ikke egentlig sølvglinsende, men grålig med mørke pletter.

Ovnfisken kan blive op til 2 cm lang

Sølvkræ er nøjsomme dyr, og kan blive forholdsvis gamle, op til 4-5 år. Til gengæld er de ikke videre frugtbare. En sølvkræhun lægger i løbet af sit liv kun en snes æg. Æggene anbringes i revner og sprækker, og de små sølvkræunger ligner deres forældre, bortset fra størrelsen. Ungerne bliver under gode betingelser kønsmodne løbet af et halvt års tid. 

Sølvkræ er lyssky; de skjuler sig om dagen i revner og sprækker, men kommer frem om natten for at søge føde. Man kan da støde på dem og se dem pile i dækning, når lyset tændes. Sølvkræ kræver nogen fugtighed, så det er især i badeværelser og køkkener, man ser dem. Da de ikke er i stand til at klatre op ad glatte, lodrette flader, bliver de ofte fanget i badekar, kummer, skåle osv. 

Sølvkræ kan leve af lidt af hvert. Sukker og stivelse er de meget glade for, det sidste forklarer deres forkærlighed for tapetklister. 

Bekæmpelse

Sølvkræ optræder normalt kun i større antal, hvor lokaliteterne er lovlig fugtige, og de kan kun gøre alvorlig skade på papirer og bøger, der opbevares for fugtigt. Ved stærkere angreb bør man derfor foruden den direkte bekæmpelse undersøge, hvad fugtigheden skyldes, og hvad der kan gøres for at afhjælpe den. Ved rengøring er det bedre at støvsuge end at vaske af, idet dyrene som nævnt foretrækker fugtige omgivelser. Grundig og hyppig støvsugning af revner og sprækker kan være med til at nedbringe antallet af sølvkræ. Ligesom det er vigtigt at sørge for god ventilation, godt indeklima, udluftning m.m.

Sølvkræ er følsomme over for alle insektmidler. Insektpudder beregnet til bekæmpelse af ”krybende og kravlende insekter” kan bruges på de steder, hvor dyrene gemmer sig, f.eks. i revner og sprækker langs paneler, fodlister og rørgennemføringer. På steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge pudder, kan man i stedet benytte et flydende insektmiddel, som er beregnet til formålet.  Selvom man gør en grundig indsats med støvsugeren og insektmidlerne, så vil man sandsynligvis aldrig kunne slippe helt af med sølvkræene. Der vil altid være nogle gemmesteder, hvorfra de kan dukke op igen, men man vil kunne bringe antallet ned til et niveau, som er til at leve med. 

Denne side er opdateret 09/04-2021 af Kunder & kommunikation