Skimmelsvamp

Hvad er skimmel?

Skimmel er en svampespore, som findes overalt i naturen, hvor den ikke er sundhedsskadelig. Den bliver først et problem, hvis den danner en koloni på mindst 10 cm gange 10 cm indendørs. Det kan ske, hvis der er disse forudsætninger til stede:

 1. Temperaturen på overfladen (mellem 0 og 18 grader)
 2. Fugt (f.eks. kondens)
 3. Et vækstunderlag som svampesporerne kan vokse på (f.eks. snavs, sæberester, tapetklister eller maling)

Skimmel formerer sig hurtigt, hvis de 3 forudsætninger er tilstede. Efter en uge kan der typisk dannes en koloni.

Sådan forebygger du skimmel

Det er din opgave at forebygge, at der opstår skimmel i din bolig. Du skal altså undgå, at der er temperaturer under 18 grader, fugt og snavs i boligen. Helt konkret kan du følge vores 10 råd i hverdagen:

Hvis der er små områder med skimmel

Hvis du opdager overflader (under 10 cm gange 10 cm) i din bolig med sort vækst, skal du selv rengøre området og forebygge ud fra vores 10 gode råd.
Det sker typisk på disse kølige overflader:

 • Bløde fuger eller cementfuger i badeværelse eller køkken
 • Bløde tætningslister i vinduer
 • Lister i vindueslysninger
 • Vægge i et koldt hjørne af boligen

Du rengør området med et egnet rengøringsmiddel, f.eks. Rodalon. Tit kan man stadig se pletter efter du har gjort rent, men sporerne er væk og der er derfor ingen sundhedsrisiko.

Det er normalt, at der igen opstår skimmel efter 2 til 4 uger. I så fald skal du blot rengøre igen og sørge for at forebygge.

Eksempel på et lille område med skimmel i et koldt hjørne. Området er ca. 50 kvadratcentimeter og altså mindre en 10*10 cm.

Hvis der er større områder med skimmel

Hvis du opdager overflader (større 10 cm gange 10 cm) i din bolig med sort vækst, skal du kontakte områdekontoret. Det gælder også, hvis et trægulv er blevet mørkt i et område eller har ’rejst sig’ - eller hvis der er skimmel inde i et køkken- eller garderobeskab.

Større mængder skimmel kan ofte opstå på denne type kolde eller fugtige overflader:

 • Kuldebroer i facader, tagkonstruktion, vinduer mv.
 • Kuldebroer i køkkener, hvor køkkenskabe ikke kan benyttes
 • Opstigende fugt fra undergrunden
 • Brud på en tagbrønd og/eller tagnedløb, der giver fugt i sokkel/fundament evt. i murværk
 • Skimmel på badeværelsesovervægge og badeværelsesloft, som følge af manglende udsugning

Ved større områder med skimmel skal du sende os en fejlmelding.

Send din fejlmelding ved at kontakte områdekontoret på førstkommende hverdag

Eksempel på et større område med skimmel i et køkkenskab. Det skyldes, at skabet er placeret op ad en kold ydervæg, og at der er dårlig luftudskiftning i skabet.

Denne side er opdateret 14/11-2022 af Kunder & kommunikation