Mit antennesignal virker ikke ordentligt

De fleste boligafdelinger har fælles levering af TV-signal, mens enkelte har individuelle antenner mv. Nogle steder kan den enkelte beboer vælge hvilken TV-pakke, man ønsker, mens der andre steder ikke er valgmuligheder på grund af den måde, installationerne er bygget op på.

Det er også forskelligt hvilken udbyder (f.eks. YouSee, Stofa, lokale antennelaug) boligafdelingerne benytter. På din boligafdelings webside om TV-signal kan du læse mere konkret om servicen - og hvorvidt du kan vælge TV-signalet helt fra.

Oplever du problemer?

Hvis der er fejl i TV-signalet, skal du IKKE kontakte områdekontoret, men tage direkte kontakt til TV-signaludbyderen; f.eks. YouSee, Stofa eller det lokale antennelaug. Se mere på din boligafdelings webside om TV-signal.

Denne side er opdateret 19/08-2020 af Kunder & kommunikation