Udskiftning af lysstofrør

Som beboer skal du selv udskifte de lysstofrør, der hører til din bolig, når de ikke længere virker.

Hvis røret slet ikke vil tænde, er det typisk glimtænderen, der er i stykker. Den skal du selv købe og udskifte. 

Hvis røret blinker hvidt eller blinker konstant, er det typisk selve røret, der er i stykker. Det skal du også selv købe og udskifte. Det anbefales også at glimttænderen skiftes, hvis du skifter lysstofrøret.

På nye armaturer sidder glimtænderen udvendigt og kan nemt skrues af. På ældre armaturer finder du den den inde i armaturet, når du har fjernet skærmen/glasset. Det gør du typisk ved at fjerne armaturets endevæg.

Sluk først på kontakten. Fjern lysstofrør, derefter metalsliske og til sidst glimttænderen. Tag evt. det gamle lysstofrør og glimttænderen med til forhandleren, så du får den rigtige type med tilbage. Så kan forhandleren også aflevere det gamle lysstofrør korrekt på genbrugspladsen. 

Denne side er opdateret 19/08-2020 af Kunder & kommunikation