Frasigelseserklæring

Hvis du eller den du bor sammen med begge står på lejekontrakten, og den ene af jer ønsker at flytte, bedes I udfylde denne formular (udfyldbar PDF). Den underskrevne formular bliver et tillæg til lejekontrakten. 

Det koster kr. 130,00, at få frasagt en lejer fra kontrakten (2023-takst). Beløbet bliver opkrævet på næste måneds husleje.

Husk:

  • At udfylde alle felter, gerne på skærmen. Du kan gemme en kopi på computeren
  • Udskriv formularen og underskriv den
  • At din eventuelle ægtefælle/samlever også skal underskrive formularen
  • Den underskrevne formular skal returneres til os – enten via post eller email – eller ved at scanne det dokument og uploade det nedenfor

Indsend dit tillæg

Denne side er opdateret 09/01-2023 af Kunder & kommunikation