Opsigelsesformular

Sig op let og digitalt

Vi anbefaler vores brugervenlige opsigelsesguide, hvor du får:

  • hurtig sagsbehandling
  • hjælp til alle trin
  • mulighed for, at du og din samlever kan skrive under i e-Boks.

Sig op digitalt nu

Den nye guide kræver alene, at du logger ind og har en mailadresse. 


Hvis du ikke kan opsige digitalt

I enkelte situationer er det stadig nødvendigt at bruge vores manuelle løsning. Det gælder f.eks.

  • Hvis du ikke har en mail
  • Mens du er genhuset
  • Hvis du har gæld til os, der er sendt til inkasso
  • Hvis du skal opsige for en afdød pårørende 

Brug den manuelle opsigelsesformular