Fremleje

Airbnb

Du må ikke leje din lejlighed ud gennem tjenester som fx Airbnb.

Fremleje

Ved delvis fremleje har du højst mulighed for at fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal beboere, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Du har ret til at fremleje hele boligen i op til to år, når dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du skal kunne dokumentere dit fravær og årsagen hertil.

Boligselskabet kan modsætte sig fremlejen, når det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejeren har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Du må ikke opkræve højere husleje ved fremleje, end du selv betaler. Det er altid den beboer, som boligselskabet har indgået lejekontrakt med, der er ansvarlig for lejemålet – også under fremlejeforholdet.

Når du har sikret dig, at boligselskabet er indforstået med fremlejen, skal du selv indgå en skriftlig lejekontrakt med den, du fremlejer til. Du finder en skabelon til lejekontrakten på borger.dk. 

Indsend skemaet

Her kan du indsende den udfyldte formular:

Denne side er opdateret 08/07-2015 af Kunder & kommunikation