Vælg leverandør af el

Når du flytter ind i en bolig hos os, skal du selv tilmelde dig til en leverandør, så du får el i boligen. 

Hvilken dato?

Du skal tilmelde strømmen på adressen fra den dato, du overtager boligen ifølge lejekontrakten.

Hvilken adresse?

Oplys præcis den adresse, der står på lejekontrakten, når du tilmelder dig.

Tilmeld dig straks

Gebyr hvis du ikke tilmelder dig

Hvis du ikke selv tilmelder dig til en el-leverandør senest når du flytter ind, vil den tidligere leverandør typisk sende regningen for strøm til boligselskabet og ikke direkte til dig. Vi opkræver et gebyr på 250 kr. pr. regning, vi manuelt skal sende videre til dig - så sørg for at få det ordnet selv i tide.

Ny ordning fra september 2019

Omkring 1. september 2019 tager vi en ny teknologi i brug, så nye beboere automatisk bliver tilmeldt til en leverandør af el, og dermed slipper for et evt. gebyr for viderefakturering af elregningen. Det er i første omgang elselskabet NRGi, der tilbyder os denne mulighed. Bemærk at det er en forudsætning for den automatiske tilmelding, at du har registreret dit fulde CPR-nummer hos boligselskabet.

Hvis du som beboer ønsker et andet elsekskab, er du både ved indflytning og senere velkommen til at tilmelde dig en anden leverandør.

Denne side er opdateret 13/08-2019 af Kommunikation