Fleksible kriterier ved tidsbegrænsede boliger

Hvis du ønsker en tidsbegrænset bolig i en af disse boligafdelinger:

 • Benediktegården
 • De fire gårde
 • Fælledvej 20-26
 • Fælledvej 30-34
 • Hedeboparken
 • Karlemoseparken
 • Korsgården
 • Kristoffersvej
 • Margrethegården
 • Parkvænget
 • Ringparken
 • Rønnebærparken
 • Rønnebærparken 2
 • Sct. Jørgensgården
 • Sdr. Parkvej 179-231
 • Æblehaven
 • Æblehaven 2

- kan det kun ske, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

KARLEMOSEPARKEN

Ifølge aftalen mellem Køge Kommune og Boligselskabet Sjælland om udlejning af almindelige boliger (familiebolig) i Karlemoseparken, skal der i de fleste tilfælde gives fortrin til personer, der opfylder et af de tre kriterier nedenfor. Kriterierne er lige højt prioriterede. Hvis flere opfylder et kriterium, vil rækkefølgen blive styret ud fra den enkeltes opskrivningsdato (anciennitet).

Hvis du oplyser, at du opfylder et af kriterierne nedenfor, giver du os samtidig samtykke til at kontakte Køge Kommune for at få bekræftet, om du opfylder det pågældende kriterie.

Hvis du er i tvivl om du opfylder et af kriterierne, bedes du lade Køge Kommunes socialafdeling vurdere det, idet de skal dokumentere det, hvis du får tildelt en bolig.

De tre mulige kriterier:

 • FAST ARBEJDE 25 TIMER / > 30.000 KR/MDR
  Personer med:
  • fast arbejde i mindst 25 timer om ugen
  • eller med en indtjening på over 30.000 kr. om måneden, der kan sidestilles hermed
 • UNGE < 31 ÅR UNDER UDDANNELSE I KØGE KOMMUNE
  Unge op til 30 år, som er i gang med eller indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Køge Kommune
 • SENIOR > 54 ÅR FRA MINDRE PASSENDE BOLIG I KØGE
  Seniorer med en alder på mindst 55 år, som afgiver en bolig i Køge Kommune med henblik på at flytte til en mere passende bolig.

Roskilde Kommune - 13 udvalgte boligafdelinger

Ifølge vores aftale med Roskilde Kommune skal det i disse 13 boligafdelinger:

 • Bakkegården
 • De fire gårde
 • Fælledvej 20-26
 • Fælledvej 30-34
 • Hedeboparken
 • Korsgården
 • Parkvænget
 • Ringparken
 • Rønnebærparken
 • Rønnebærparken 2
 • Vognmandsparken
 • Æblehaven
 • Æblehaven 2

sikres, at den der har fået boligtilbuddet og en evt. samlever, der også skal på lejekontrakten, lever op til ét af disse kriterier:

 • Har fast job og tjener mindst 23.000 kr. pr. måned - eller er i flexjob
  Dokumenteres ved kopi af 1) ansættelseskontrakt / godkendelse fra kommunen og 2) de seneste tre måneders lønsedler. 
 • Er i gang med en SU-berettiget uddannelse
  Dokumenteres ved kopi af 1) attesteret studiedokumentation og 2) SU-udbetalingsbilag for de seneste tre måneder.
 • Modtager aldersbetinget pension
  Dokumenteres ved kopi af pensionsudbetaling for de seneste tre måneder.

Ringsted - alle almindelige boliger

Som boligsøgende til alle almindelige lejeboliger i Ringsted Kommune får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

 • Arbejder i Ringsted Kommune (fast job mindst 30 timer/uge)
  Der skal være tale om fuldtidsjob (min. 30 t/uge) og ubegrænset ansættelse. Der skal kunne fremvises en ansættelseskontrakt og den seneste måneds lønseddel samt dokumentation for, at en ansøger bor i en anden kommune. 
 • Er i pensionsalderen, har været opskrevet i 5 år og søger en ældreegnet bolig
  Mindst én person i husstanden skal være i folkepensionsalderen. Man skal desuden have været skrevet op til en alm. lejebolig på alm. vilkår i mindst 5 år for at opfylde dette kriterium.
 • Er ung, bor i Ringsted Kommune og vil flytte hjemmefra eller tættere på arbejde / uddannelse
  Arbejde eller uddannelsesinstitution skal dokumenteres via ansættelseskontrakt, seneste lønseddel eller studiedokumentation fra studiestedet.
 • Er vordende forælder under 25 år, bor i Ringsted Kommune og er under uddannelse eller i job
  Der skal fremsendes dokumentation for at du bor i Ringsted kommune, for graviditet eller lige blevet forældre, dokumentation for job eller uddannelse i form af ansættelseskontrakt og seneste måneds lønseddel eller studiedokumentation fra uddannelsesstedet, hvis du/I tilbydes en bolig gennem dette kriterie.

Denne side er opdateret 05/12-2022 af Udlejning