Fleksible kriterier ved tidsbegrænsede boliger

Hvis du ønsker en tidsbegrænset bolig i en af disse boligafdelinger:

 • Benediktegården
 • De fire gårde
 • Fælledvej 20-26
 • Fælledvej 30-34
 • Hedeboparken
 • Karlemoseparken
 • Korsgården
 • Kristoffersvej
 • Margrethegården
 • Parkvænget
 • Ringparken
 • Rønnebærparken
 • Rønnebærparken 2
 • Sct. Jørgensgården
 • Sdr. Parkvej 179-231
 • Æblehaven
 • Æblehaven 2

- kan det kun ske, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

KARLEMOSEPARKEN

Ifølge aftalen mellem Køge Kommune og Boligselskabet Sjælland om udlejning af almindelige boliger (familiebolig) i Karlemoseparken, skal der i de fleste tilfælde gives fortrin til personer, der opfylder et af de tre kriterier nedenfor. Kriterierne er lige højt prioriterede. Hvis flere opfylder et kriterium, vil rækkefølgen blive styret ud fra den enkeltes opskrivningsdato (anciennitet).

Hvis du oplyser, at du opfylder et af kriterierne nedenfor, giver du os samtidig samtykke til at kontakte Køge Kommune for at få bekræftet, om du opfylder det pågældende kriterie.

Hvis du er i tvivl om du opfylder et af kriterierne, bedes du lade Køge Kommunes socialafdeling vurdere det, idet de skal dokumentere det, hvis du får tildelt en bolig.

De tre mulige kriterier:

 • FAST ARBEJDE 25 TIMER / > 30.000 KR/MDR
  Personer med:
  • fast arbejde i mindst 25 timer om ugen
  • eller med en indtjening på over 30.000 kr. om måneden, der kan sidestilles hermed
 • UNGE < 31 ÅR UNDER UDDANNELSE I KØGE KOMMUNE
  Unge op til 30 år, som er i gang med eller indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Køge Kommune
 • SENIOR > 54 ÅR FRA MINDRE PASSENDE BOLIG I KØGE
  Seniorer med en alder på mindst 55 år, som afgiver en bolig i Køge Kommune med henblik på at flytte til en mere passende bolig.

Roskilde Kommune - 13 udvalgte boligafdelinger

Ifølge vores aftale med Roskilde Kommune skal det i disse 13 boligafdelinger:

 • Bakkegården
 • De fire gårde
 • Fælledvej 20-26
 • Fælledvej 30-34
 • Hedeboparken
 • Korsgården
 • Parkvænget
 • Ringparken
 • Rønnebærparken
 • Rønnebærparken 2
 • Vognmandsparken
 • Æblehaven
 • Æblehaven 2

sikres, at den der har fået boligtilbuddet og en evt. samlever, der også skal på lejekontrakten, lever op til ét af disse kriterier:

 • Har fast job og tjener mindst 23.000 kr. pr. måned - eller er i flexjob
  Dokumenteres ved kopi af 1) ansættelseskontrakt / godkendelse fra kommunen og 2) de seneste tre måneders lønsedler. 
 • Er i gang med en SU-berettiget uddannelse
  Dokumenteres ved kopi af 1) attesteret studiedokumentation og 2) SU-udbetalingsbilag for de seneste tre måneder.
 • Modtager aldersbetinget pension
  Dokumenteres ved kopi af pensionsudbetaling for de seneste tre måneder.

Ringsted - alle almindelige boliger

Som boligsøgende til alle almindelige lejeboliger i Ringsted Kommune får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

 • Er i fast job eller selvstændig mindst 30 timer/uge
  Den boligsøgende har en ansættelsesaftale om job i mindst 12 måneder efter overtagelsen af boligen. Arbejdstiden skal være mindst 30 timer/uge. Fleksjob og selvstændige sidestilles med job på almindelige vilkår.  Når du får en bolig, skal du indsende ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Ved fleksjob sendes også dokumentation for bevilling fra kommunen. Som selvstændig indsendes seneste årsregnskab.
 • Er studieaktiv på en godkendt fuldtidsuddannelse eller elevplads
  Den boligsøgende er studieaktiv på en godkendt, heltidsuddannelse eller elevplads (se ug.dk) af mindst 1 års varighed. Når du får en bolig, skal du indsende en dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er studieaktiv. Ved elevplads indsendes uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • Er fyldt 65 år, bor i Ringsted Kommune og har været opskrevet i 5 år
  Den boligsøgende skal være fyldt 65 år og i forvejen bo i Ringsted Kommune. Desuden skal den boligsøgende have været skrevet op til almindelige lejeboliger i Boligselskabet Sjælland i 5 år. Når du får en bolig, skal du indsende en bopælsattest med folkeregister-adresse i kommunen. Dette kriterie giver kun fortrin i enkelte boligafdelinger.

På den enkelte afdeling kan du se under 'Eksempler på boliger', hvilke fleksible kriterier der bruges.

Denne side er opdateret 29/09-2023 af Udlejning