Fleksible kriterier ved tidsbegrænsede boliger

Hvis du ønsker en tidsbegrænset bolig i en af disse fem afdelinger:

 • Karlemoseparken
 • Hedeboparken
 • Ringparken
 • Rønnebærparken
 • Æblehaven 

skal du leve op til et af de fleksible kriterier, du finder nedenfor. 

KARLEMOSEPARKEN

Ifølge aftalen mellem Køge Kommune og Boligselskabet Sjælland om udlejning af almindelige boliger (familiebolig) i Karlemoseparken, skal der i de fleste tilfælde gives fortrin til personer, der opfylder et af de tre kriterier nedenfor. Kriterierne er lige højt prioriterede. Hvis flere opfylder et kriterium, vil rækkefølgen blive styret ud fra den enkeltes opskrivningsdato (anciennitet).

Hvis du oplyser, at du opfylder et af kriterierne nedenfor, giver du os samtidig samtykke til at kontakte Køge Kommune for at få bekræftet, om du opfylder det pågældende kriterie.

Hvis du er i tvivl om du opfylder et af kriterierne, bedes du lade Køge Kommunes socialafdeling vurdere det, idet de skal dokumentere det, hvis du får tildelt en bolig.

De tre mulige kriterier:

 • FAST ARBEJDE 25 TIMER / > 30.000 KR/MDR
  Personer med:
  • fast arbejde i mindst 25 timer om ugen
  • eller med en indtjening på over 30.000 kr. om måneden, der kan sidestilles hermed
 • UNGE < 31 ÅR UNDER UDDANNELSE I KØGE KOMMUNE
  Unge op til 30 år, som er i gang med eller indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Køge Kommune
 • SENIOR > 54 ÅR FRA MINDRE PASSENDE BOLIG I KØGE
  Seniorer med en alder på mindst 55 år, som afgiver en bolig i Køge Kommune med henblik på at flytte til en mere passende bolig.

 

HEDEBOPARKEN, RINGPARKEN, RØNNEBÆRPARKEN OG ÆBLEHAVEN

Ifølge vores aftale med Roskilde Kommune skal der i disse fire boligafdelinger gives fortrin til personer, der lever op til et af de tre kriterier nedenfor.

Angiv derfor hvilket kriterie, du lever op til - eller at du ikke lever op til et af dem.

Hvis du får en bolig tilbudt, fordi du har oplyst at du lever op til et af kriterierne, skal du dokumentere det. Hvis du ikke kan det, bortfalder tilbuddet.

De tre mulige kriterier:

 • FAST ARBEJDE 30 TIMER/UGE
  • Mindst én person i husstanden er i lønnet beskæftigelse mindst 30 timer om ugen.
  • Dokumenteres ved kopi af ansættelseskontrakt og de seneste tre måneders lønsedler.
 • UNDER UDDANNELSE MED SU
  • Mindst én person i husstanden er i gang med en SU-berettiget uddannelse.
  • Dokumenteres ved attesteret studiedokumentation og SU-udbetalingsbilag for de seneste tre måneder.
 • SENIOR PÅ ALDERSBETINGET PENSION
  • Mindst én person i husstanden modtager aldersbetinget pension.
  • Dokumenteres ved kopi af pensionsudbetaling for de seneste tre måneder.

Denne side er opdateret 13/07-2021 af Udlejning