Ledige tidsbegrænsede boliger

Her finder du enkelte tidsbegrænsede boliger, du har en chance for at få, selv om du ikke er skrevet op i boligselskabet i forvejen. Du skal dog senest skrive dig op, før vi sender dig en lejekontrakt. Hvis du er interesseret i permanent leje af en af vores ca. 12.500 andre boliger, bedes du skrive dig op.

Hvad er en tidsbegrænset bolig?

En tidsbegrænset bolig kan du kun bo i indtil den dato, der står i det gule felt nedenfor. Til gengæld kan det være lettere at få en tidsbegrænset bolig, og du kan flytte ud igen med en lavere udgift til istandsættelse. Se alle spørgsmål og svar om tidsbegrænsede boliger.

Du kan typisk først flytte ind 14 dage efter overtagelsesdatoen der vises nedenfor, fordi der skal være tid til at ordne evt. misligholdelse i lejemålet.

Der er ofte byggearbejder i boligafdelingen

I de fleste boligafdelinger, hvor vi udlejer tidsbegrænset, er bygningerne ved at blive renoveret. Det kan f.eks. give støjgener eller gøre det sværere for gangbesværede at komme rundt.

den enkelte afdelings renoveringssider kan du læse nærmere om, hvornår der renoveres og hvad renoveringsarbejdet omfatter.