Ledige tidsbegrænsede boliger

Her finder du enkelte tidsbegrænsede boliger, du har en chance for at få, også selvom du først lige har skrevet dig op i boligselskabet. Du skal altså senest skrive dig op, før du ringer om at du er interesseret i en af de ledige. Hvis du er interesseret i permanent leje af en af vores ca. 12.500 andre boliger, bedes du skrive dig op.

Vi lægger typisk nye tidsbegrænsede boliger på siden her hver tirsdag efter kl. 12, så hold øje senere på dagen tirsdag, så du kan ringe onsdag når vi åbner kl. 8. Vi kan dog også lægge boliger ind på andre tidspunkter, f.eks. hvis udlejningen haster.

Hvad er en tidsbegrænset bolig?

En tidsbegrænset bolig kan du kun bo i indtil den dato, der står i det gule felt nedenfor. Til gengæld kan det være lettere at få en tidsbegrænset bolig, og du kan flytte ud igen med en lavere udgift til istandsættelse. Se alle spørgsmål og svar om tidsbegrænsede boliger.

Du kan typisk først flytte ind 14 dage efter overtagelsesdatoen der vises nedenfor, fordi der skal være tid til at ordne evt. misligholdelse i lejemålet.

Der er ofte byggearbejder i boligafdelingen

I de fleste boligafdelinger, hvor vi udlejer tidsbegrænset, er bygningerne ved at blive renoveret. Det kan f.eks. give støjgener eller gøre det sværere for gangbesværede at komme rundt.

den enkelte afdelings renoveringssider kan du læse nærmere om, hvornår der renoveres og hvad renoveringsarbejdet omfatter.