Ledige tidsbegrænsede boliger

Her finder du enkelte tidsbegrænsede boliger, du har en chance for at få, også selvom du først lige har skrevet dig op i boligselskabet. Du skal altså senest skrive dig op, før du ringer om at du er interesseret i en af de ledige. Hvis du er interesseret i permanent leje af en af vores ca. 12.500 andre boliger, bedes du skrive dig op.

Vi lægger typisk nye tidsbegrænsede boliger på siden her hver onsdag efter kl. 14, så hold øje senere på dagen onsdag, så du kan ringe torsdag når vi åbner kl. 8. 

Vær opmærksom på, at du ved mange af de tidsbegrænsede boliger skal leve op til et fleksibelt kriterie, og hvis du siger ja til en bolig og efterfølgende ikke ønsker boligen alligevel, vil du blive sat i karantæne i 12 måneder fra at være aktiv på ventelisten. Dette gælder også, hvis du ikke kan opfylde fleksible kriterier. Bemærk, at for at få en bolig i netop Æblehaven 74 skal du yderligere være fyldt 50 år. 

Hvad er en tidsbegrænset bolig?

En tidsbegrænset bolig kan du kun bo i indtil den dato, der står i det gule felt nedenfor. Til gengæld kan det være lettere at få en tidsbegrænset bolig. Se alle spørgsmål og svar om tidsbegrænsede boliger.

Du kan typisk først flytte ind 14 dage efter overtagelsesdatoen der vises nedenfor, fordi der skal være tid til at ordne evt. misligholdelse i lejemålet.

Der er ofte byggearbejder i boligafdelingen

I de fleste boligafdelinger, hvor vi udlejer tidsbegrænset, er bygningerne ved at blive renoveret. Det kan f.eks. give støjgener eller gøre det sværere for gangbesværede at komme rundt.

den enkelte afdelings renoveringssider kan du læse nærmere om, hvornår der renoveres og hvad renoveringsarbejdet omfatter.