Sådan får du en bolig

Vi udlejer tre typer almene boliger:

  • Almindelige lejeboliger
    Udlejes mest igennem den fælles venteliste
  • Ungdomsboliger
    Udlejes igennem den fælles venteliste – og for Roskilde Kommunes vedkommende mest gennem RIU Roskilde. Mere info om ungdomsboliger.
  • Ældre- og plejeboliger
    Udlejes af borgerservice i den kommune, boligen ligger i

Skriv dig op i god tid på den fælles venteliste

For at ’komme i kø’ til en almindelig lejebolig i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab eller BoliGrøn, skal du være skrevet op på de tre boligselskabers fælles venteliste. Det koster 120 kr. pr. år.

Jo før, du skriver dig op, jo bedre chance har du for at få en bolig, når du har brug for det. Du skal dog være fyldt 15 år, før du kan skrive dig op. Du beholder din opskrivning, så længe du betaler det årlige gebyr; også når du får tildelt en bolig. Du kan tænke opskrivningen som en forsikring, der bliver bedre og bedre år for år.

Bliv aktiv, når du skal bruge en bolig

Når du nærmer dig det tidspunkt, hvor du har brug for en bolig hos os, skal du skifte til aktiv boligsøgende. Det koster 105 kr. mere pr. år end når du er passiv. Se evt. alle takster.

Husk også at tilføje boligønsker – altså fortælle os hvilke afdelinger og hvilke størrelser boliger, du gerne vil have tilbudt.

A til Z om ventelisterne

Denne side er opdateret 21/01-2016 af Boligbutikken