Fleksible kriterier

I udvalgte boligafdelinger i Roskilde, Ringsted, Køge og Lejre Kommune kan du som boligsøgende få særlige fortrin på ventelisten, så du kommer højere op på listen, end din opskrivningsdato normalt ville betyde. Nogle steder er det ikke blot et fortrin, men et krav for overhovedet at få en bolig.

Dette kaldes 'fleksible kriterier' og er en del af kommunens udlejningsaftale med os.

Når du er logget ind på bosj.dk, kan du under Mine fleksible kriterier læse nærmere om, hvilke kriterier der gælder, når du søger bolig i fire kommuner. Og du kan samtidig oplyse os om, hvilke kriterier, du opfylder.

Hvis du logger ind på bosj.dk og er på venteliste til en af de boligafdelinger, der bruger fleksible kriterier, vil du automatisk hver tredje måned blive bedt om at bekræfte eller rette dine kriterier.

Oversigt:

Køge Kommune - Karlemoseparken

Som boligsøgende i denne afdeling får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

 • Har fast arbejde i mindst 25 timer/uge eller en indtjening over 30.000 kr. pr. mdr.
 • Er ung under 30 år og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse i Køge Kommune
 • Er senior på mindst 55 år, som flytter fra en anden bolig i Køge Kommune til en mere passende i Karlemoseparken

Lejre Kommune - alle almindelige boliger

Som boligsøgende til almindelige lejeboliger i Lejre Kommune får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

 • Intern ansøger i afdelingen
 • Intern ansøger fra en anden afdeling i Hvalsø Boligselskab
 • Ekstern ansøger med fast bopæl i Lejre Kommune de seneste 2 år og som ikke bor i Boligselskabet Sjælland eller BoliGrøn

Ringsted - alle almindelige boliger

Som boligsøgende til alle almindelige lejeboliger i Ringsted Kommune får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

 • Er i fast job eller selvstændig mindst 30 timer/uge
  Den boligsøgende har en ansættelsesaftale om job i mindst 12 måneder efter overtagelsen af boligen. Arbejdstiden skal være mindst 30 timer/uge. Fleksjob og selvstændige sidestilles med job på almindelige vilkår.  Når du får en bolig, skal du indsende ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Ved fleksjob sendes også dokumentation for bevilling fra kommunen. Som selvstændig indsendes seneste årsregnskab.
 • Er studieaktiv på en godkendt fuldtidsuddannelse eller elevplads
  Den boligsøgende er studieaktiv på en godkendt, heltidsuddannelse eller elevplads (se ug.dk) af mindst 1 års varighed. Når du får en bolig, skal du indsende en dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er studieaktiv. Ved elevplads indsendes uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • Er fyldt 65 år, bor i Ringsted Kommune og har været opskrevet i 5 år
  Den boligsøgende skal være fyldt 65 år og i forvejen bo i Ringsted Kommune. Desuden skal den boligsøgende have været skrevet op til almindelige lejeboliger i Boligselskabet Sjælland i 5 år. Når du får en bolig, skal du indsende en bopælsattest med folkeregister-adresse i kommunen. Dette kriterie giver kun fortrin i enkelte boligafdelinger.

På den enkelte afdeling kan du se under 'Eksempler på boliger', hvilke fleksible kriterier der bruges.

Roskilde Kommune - 13 udvalgte boligafdelinger

For at få en bolig i en af disse 13 boligafdelinger:

 • Bakkegården
 • De fire gårde
 • Fælledvej 20-26
 • Fælledvej 30-34
 • Hedeboparken
 • Korsgården
 • Parkvænget
 • Ringparken
 • Rønnebærparken
 • Rønnebærparken 2
 • Vognmandsparken
 • Æblehaven
 • Æblehaven 2

skal du dokumentere, at den der får boligtilbuddet og en evt. samlever, der også skal på lejekontrakten, lever op til ét af disse kriterier:

 • Har fast job og tjener mindst 23.000 kr. pr. måned - eller er i flexjob
  Dokumenteres ved kopi af 1) ansættelseskontrakt / godkendelse fra kommunen og 2) de seneste tre måneders lønsedler. 
 • Er i gang med en SU-berettiget uddannelse
  Dokumenteres ved kopi af 1) attesteret studiedokumentation og 2) SU-udbetalingsbilag for de seneste tre måneder.
 • Modtager aldersbetinget pension
  Dokumenteres ved kopi af pensionsudbetaling for de seneste tre måneder.

Roskilde Kommune - Slagteriet

Som boligsøgende i denne afdeling får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

 • Vil bidrage til engagement i boligområdet samt indgå i aktiviteter (fællesskab og trivsel)
 • Vil bidrage med engagement i boligområdet gennem erfaringer fra frivilligt arbejde
 • Vil bidrage gennem beskæftigelse, som bidrager til boligområdets kreative karakter

Denne side er opdateret 14/02-2024 af Udlejning