Fordele som beboer

De almindelige lejeboliger skal som udgangspunkt udlejes til de boligsøgende, der i længst tid har været skrevet op i boligselskabet (på den fælles opskrivning).

Hvis der ikke er flere opskrevne, der er interesseret i en lejlighed, annoncerer vi den under Ledige boliger her på hjemmesiden.

Nogle gange kommer beboerne forrest

Udlejningen af ledige boliger er styret af den udlejningsaftale, der er indgået mellem os og den kommune, hvor boligen ligger.

I Roskilde Kommune fordeles boligerne mellem kommunen, interne og eksterne ansøgere efter denne model:

  • 25% af boligerne tildeles kommunen, som anviser hvilken borger, der skal flytte ind
  • 37,5% af boligerne tildeles til boligsøgende, som er skrevet op, men ikke er beboere hos os (eksterne)
  • 37,5% af boligerne tildeles til boligsøgende, som er skrevet op og allerede bor i afdelingen (primært) eller andre boligafdelinger hos os (sekundært). Vi siger, at disse mennesker søger med intern fordel, og denne fordel kræver, at man flytter ud af sin tidligere bolig i forbindelse med indflytningen i den nye. 

I nogle udlejningsaftaler (pt. i kommunerne Roskilde, Ringsted og Lejre) går en del af boligerne først til opskrevne, der opfylder bestemte såkaldte fleksible kriterier, f.eks. om bopælskommune eller beskæftigelse. Derefter fordeles resten efter et princip, der ligner ovenstående.

I alle tilfældene er det datoen for, hvornår de enkelte på ventelisten til en bolig blev skrevet op i boligselskabet, der afgør i hvilken rækkefølge, de boligsøgende tilbydes boligen. Det har altså ingen betydning om du satte dig på ventelisten til en boligafdeling i går eller for tre år siden, når vi skal sende tilbud ud i morgen. Det er kun datoen for din opskrivning i boligselskabet, der tæller.

Bemærk, at uanset hvilket af de tre boligselskaber, du bor i, får du den samme fordel ved at søge internt til boligerne i alle tre selskaber.

Hvis du har opsagt din bolig, mister du med det samme også muligheden for at få intern fordel som beboer.

Særligt hvis I flytter fra hinanden

Du kan kun få en bolig med intern fordel, hvis du samtidig afgiver en anden bolig hos os. Det giver to muligheder:

  • Hvis den ene skal blive boende, må partneren altså søge videre uden intern fordel
  • Hvis begge skal flytte, er det kun lejer 1, der kan søge videre med intern fordel. I kan se hvem der søger med intern fordel, under Min opskrivning.

Lejer 1 er den person, hvis navn står øverst på lejekontrakten. Lejer 2's navn står nedenunder. Det var oprindeligt lejer 1, der fik boligen tilbudt, fx via ventelisten eller kommunens anvisning.

Hvis du bor hos os i forvejen

Hvis du er beboer hos os, bør du skrive dig op på en bestemt måde for at få de interne fordele ovenfor. Det du skal gøre er at få tilsendt login og tjekke, at du på nederst på forsiden har boksene 'Min afdeling' og 'Min bolig'. Hvis du har det, kan du trygt i boksen 'Min boligsøgning' skrive dig op under 'Opskrivning og status'.

Hvis du vil kontrollere, om du søger med intern fordel, kan du hurtigt logge ind og se det under 'Opskrivning og status'. 

Karenstid i 2 år

Som beboer i et af de tre boligselskaber har du først ret til at få tilbudt en anden bolig efter to års boperiode (karensperioden). Der er dog en undtagelse for karenstiden, hvis du flytter ind i bofællesskabet Sneglebo, eller hvis du bor i en bolig på en tidsbegrænset lejekontrakt. Hvis I er to på lejekontrakten og kun den ene ønsker at flytte, kan denne godt søge videre uden intern fordel. Det kræver, at personen sender Boligsøgning en besked.

Karenstid i ungdomsboliger

Hvis du er flyttet ind i en ungdomsbolig, kan du først blive aktiv boligsøgende efter 24 mdr. - uanset om du vil søge videre til en anden ungdomsbolig eller til en almindelig lejebolig. Hvis du bliver færdig med dit studie eller stopper på uddannelsen før de 24 måneder er gået, kan du dog søge om dispensation til at være aktiv boligsøgende før de 24 måneder er gået. Hvis du får dispensation, vil du så søge uden intern fordel indtil de 24 måneder er gået.

Hvis du bor i ungdomsbogruppen i Munksøgård, er du fritaget for karens, hvis du vil flytte til en anden bolig i afdelingen. 

Denne side er opdateret 05/02-2024 af Udlejning