Fortrin for ældre og handicappede

Når du bor hos os, har du i visse tilfælde mulighed for at få tilbudt en bolig, hvis du er ældre eller handicappet.

Boligselskabers muligheder for at give fortrinsret til en bolig er fastlagt i lovgivningen, og disse muligheder er meget begrænsede. Det er kun muligt at give fortrinsret til ældre og personer med et handicap. Efter loven kan disse grupper opnå fortrinsret til en ledig bolig, der er velegnet til ældre og handicappede. Fortrinsretten er også gældende, hvis et medlem af ansøgers husstand er handicappet.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

  • Du skal bo i en af selskabets boliger
  • Du skal være skrevet op til almindelige lejeboliger i boligselskabet
  • Den ledige bolig skal adgangs- og/eller indretningsmæssigt være mere velegnet end din nuværende bolig.

Vi foretager en konkret vurdering af, om du er berettiget til en særlig fortrinsret, og i den sammenhæng kan en lægeerklæring indgå. En lægeerklæring er imidlertid ingen garanti for, at du får en særlig fortrinsret.

Kontakt Boligbutikken, hvis du ønsker at søge om særlig fortrinsret.

Denne side er opdateret 24/06-2021 af Udlejning