Fortrin for ældre og handicappede

Når du bor i Boligselskabet Sjælland og er ældre eller handicappet samt meget dårligt gående, har du i visse tilfælde mulighed for at få tilbudt en bedre tilgængelig og/eller bedre indrettet bolig i din egen boligafdeling.

Boligselskabers muligheder for at give fortrinsret til en anden bolig er fastlagt i lovgivningen. Disse muligheder er meget begrænsede. Fortrinsretten er dog også gældende, hvis et medlem af din husstand er handicappet.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

  • Du skal være opskrevet på oprykningsventelisten til almindelige lejeboliger i boligselskabet. Det vil sige, du skal bo i en bolig i selskabet, være ude af karensperioden (have boet i din bolig i over 2 år) og afgive din bolig, når du overtager den nye bolig.
  • Den nye bolig skal så vidt muligt være samme areal og antal rum, som den du fraflytter.
  • Den nye bolig skal adgangs- og eller indretningsmæssigt være bedre for dig end din nuværende bolig.

Boligselskabet foretager en konkret vurdering af, om du er berettiget til denne særlige fortrinsret, og i den sammenhæng kan en lægeerklæring indgå. En lægeerklæring er dog ingen garanti for, du får denne fortrinsret.

Du tilbydes kun én anden bolig med din fortrinsret. Hvis du takker nej til denne bolig, frafalder din fortrinsret og du søger herefter boliger på lige vilkår med andre boligsøgende.

Kontakt Udlejning, hvis du ønsker at søge om særlig fortrinsret.

Denne side er opdateret 28/10-2021 af Udlejning