Hvor lang er ventetiden?

Når du er skrevet op i boligselskabet, må du forvente en vis ventetid før du får tilbudt en bolig. Ventetiden varierer fra boligafdeling til boligafdeling og alt efter boligernes størrelse mm. Generelt er ventetiderne længere jo tættere boligafdelingerne ligger på Roskilde.

Let at overskue ventetiderne

På bosj.dk kan du for den enkelte boligafdeling under 'Ventetid' se en beregnet tid for hvor mange år der går, fra du blev skrevet op i boligselskabet, til du kan få en bolig med f.eks. 3 rum i afdelingen.

Hvis du logger ind på sitet, vil den beregnede ventetid blive tilpasset hvor længe du allerede har været skrevet op - og den vil blive justeret, hvis du søger med intern fordel som beboer i afdelingen eller selskabet.

Ventetiden er vejledende og historisk

Når du vurderer den beregnede ventetid, så vær opmærksom på:

  • Tallet bygger alene på en statistisk beregning af de seneste indflytninger i afdelingen. Hvis tallet er i parentes har vi brugt indflytninger fra de seneste 6 år. Hvis ikke, er indflytninger fra de seneste 2 år.
  • Hvis ventetiden stiger i en periode, f.eks. fordi nogle boliger reserveres til genhusning, vil det først slå helt igennem i ventetidstallet efter 2 eller 6 år.
  • Tallet bygger på, at du er på venteliste til og siger ja til alle boliger på f.eks. 3 rum i afdelingen. Hvis du f.eks. kun går efter lejligheder i stuen, kan ventetiden sagtens være meget længere, fordi nogle af dem er reserveret til handicappede eller er særligt populære blandt ældre.

I afdelinger, hvor boligerne ikke tildeles efter boligselskabets egne ventelister til almindelige boliger eller ungdomsbolig, vil der ikke være en beregnet ventetid. Det gælder f.eks. ældreboliger, bofællesskaber og de mange ungdomsboliger i Roskilde, hvor tildelingen sker via studieboligportalen s.dk .

Vi oplyser ikke nummer på listen

Flere boligsøgende har spurgt om, hvorfor vi ikke kan fortælle hvilket nummer på ventelisten, de står til en bestemt bolig. Det korte svar er, at der ikke kan gives et præcist svar på det. Først når boligen er ledig og skal genudlejes, ved vi, hvem der har krav på at få boligen tilbudt. Selv om du stod nr. 1 i går, kan der være en med en ældre opskrivningsdato, der overtager førstepladsen i dag, hvis personen sætter sig på ventelisten til den afdeling.

Der er en fast grundlæggende fordelingsnøgle for boligerne i en afdeling. I mange af vores områder er det i hovedtræk sådan, at:

  • Kommunen har fortrinsret til 25% af de ledige boliger
  • Boligsøgende på ventelisten, som bor i afdelingen eller et af selskaberne, har fortrinsret til 37,5% af de ledige boliger
  • Boligsøgende på ventelisten, som ikke bor hos os, har fortrinsret til 37,5% af de ledige boliger

Følgende fortrinsretter kan 'overrule' fordelingen:

  • Ældre og handicappede har fortrinsret til ledige bolig i deres egen afdeling, som er bedre placeret end deres nuværende bolig
  • I nogle afdelinger er der øremærkede boliger, som ældre har fortrinsret til
  • Hvis en beboer skal genhuses, mens egen bolig renoveres, har vedkommende fortrinsret
  • Hvis en bolig byttes og ikke genudlejes.

Alt i alt er der mange grunde til, at det kan være misvisende at oplyse den enkeltes placering på ventelisten. Vi mener derfor, at du får langt bedre overblik gennem den beregnede ventetid, som viser hvor længe de seneste indflyttere havde været skrevet op hos os, da de fik en bolig i afdelingen.

Se hvor tæt du var på de boliger, du har fået tilbudt

Uanset om du svarer ja eller nej til en bolig, du har fået tilbudt, kan du under boligtilbud se hvor mange før dig, der har svaret ja til tilbuddet. Så udover at du kan se, at du f.eks. var nr. 38 der fik tilbuddet, kan du også se at der f.eks. var 2 før dig, der svarede ja.

Det er både muligt at følge antallet af ja-svar før svarfristen udløber og senere.

Fortrinsret på grund af børn

I Hvalsø Boligselskab har husstande med ét eller flere børn fortrinsret til boliger på fire eller flere beboelsesrum. 

Børn i husstanden giver ikke fortrinsret i Boligselskabet Sjælland eller BoliGrøn.

Du kan pt. ikke se på hjemmesiden, hvor mange børn der er registreret på din opskrivning. Hvis du søger i Hvalsø, bedes du derfor kontakte Boligsøgning for at sikre, at dette er registreret rigtigt.

Boliger med særlig kort ventetid

Hvis du har brug for en bolig meget hurtigt, anbefaler vi, at du kigger på vores liste over ledige boliger. Det er boliger, hvor der ikke er flere på ventelisten, der kan sendes tilbud til. I perioder er der dog slet ikke nogle boliger på denne liste.

Kommunens akutliste

Vi har ikke mulighed for at tildele dig en bolig uden om ventelisterne, uanset hvor stor bolignød, du måtte være i. Den eneste undtagelse er mulighederne for ældre og handicappede.

Hvis du er i akut bolignød, har du mulighed for at kontakte borgerservice i din kommune. Kommunen råder typisk over ca. 25% af boligerne og tildeler disse til de mest trængende borgere. Bemærk dog, at det typisk også er svært at få en bolig ad denne vej.

Denne side er opdateret 20/02-2023 af Udlejning