Sådan får du tilbud på boliger

Når du er skrevet op i boligselskabet, vil du begynde at få tilbud om boliger, når du:

Der er ventetider fra få måneder til 40 år, så vi kan ikke give en generel tommelfingerregel for, hvornår du begynder at få tilbud.

Når du modtager et tilbud

Når du har været skrevet længe nok op i boligselskabet (anciennitet) i forhold til de boliger, du er på ventelisten til, vil du modtage tilbud om boliger pr. e-mail.

Hvis du ikke ønsker den bolig, du får tilbudt, kan du blot svare nej til tilbuddet på bosj.dk. Det får ingen indflydelse for din placering på ventelisterne. Vi vil dog bede dig justere dine ventelister, hvis du ikke ønsker at få tilbudt flere boliger i en bestemt boligafdeling - eller flere boliger af en bestemt størrelse.

Hvis du ønsker en eller flere af de boliger, du har modtaget tilbud på, skal du svare ja. Hvis du er den med længst anciennitet, der svarer ja til en bolig, vil vi sende dig en lejekontrakt til underskrift i E-boks. Samtidig med det vil vi skifte din status til passiv boligsøgende. 

Sørg for at din evt. samlever er oprettet

Når du svarer ja til tilbud, oplyser du samtidig om du ønsker at din samlever skal med på lejekontrakten og dermed også underskrive den. Hvis du ønsker dette, skal du sørge for at din samlever er oprettet som bruger på bosj.dk, har oplyst sit fulde cpr-nummer og har givet samtykke til at modtage lejekontrakter i E-boks. Hvis din samlever ikke i forvejen er bruger på bosj.dk, kan han/hun let oprette en profil på bosj.dk/opretperson. Hvis han/hun også gerne vil skrives op, kan det ske efter at profilen er oprettet.

Husk at svare på tilbuddene

Hvis du ikke har svaret på et boligtilbud, vil du ved næste boligtilbud modtage en varsling om, at du risikerer at blive gjort til passiv boligsøgende (ikke modtage tilbud), hvis du ikke svarer på boligtilbuddene. Hvis du helt undlader at svare på boligtilbuddene, vil du blive gjort passiv, hvis det sker tre gange i træk.

At være passiv betyder, at du ikke længere modtager boligtilbud, men stadig opsparer anciennitet på ventelisten. På bosj.dk kan du selv ændre status, så du igen bliver aktiv boligsøgende.

Denne side er opdateret 24/06-2021 af Udlejning