Undgå at betalingen smutter

Hvis du ikke betaler det årlige gebyr for at være skrevet op i boligselskabet, bliver din opskrivning slettet. Du kan så senere skrive dig op forfra, men det bliver med en ny opskrivningsdato.

Efter den seneste lovgivning skal boligselskabet både sende en opkrævning og en rykker, før vi sletter din opskrivning. Men du har selv ansvaret for at vedligeholde dine kontaktoplysninger hos os, så du modtager opkrævningerne.

Vi udsender normalt opkrævninger og rykker ad en af disse to kanaler:

  • Betalingsservice (hvis du har tilmeldt dette)
  • Brevpost

Vi forbeholder os ret til at udsende opkrævninger med brevpost eller email, hvis der f.eks. sker en teknisk fejl. Derfor bør du sikre dig, at både din postadresse og mail er opdateret på 'Min profil', så du modtager opkrævningen, også hvis betalingsaftalen bliver slettet i din bank.

Gem dokumentation for betalingerne

Hvis der skulle opstå uklarhed om, hvorvidt du har betalt for en opskrivning eller årlig fornyelse, kan vi bede om dokumentation for din betaling. Du bør derfor gemme kvitteringen for betalingerne i fem år; f.eks. i form af adgang til kontoudskrifterne i din netbank eller i papirform.

Hvis du ønsker at slette din opskrivning

Du kan frivilligt få slettet din opskrivning, hvis du ønsker det. Det gør du ved først at logge ind, og derefter bruge slette-knappen på 'Min opskrivning'. Som en del af sletningsprocessen skal du underskrive med NemID.

Du bliver også automatisk slettet, hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr jvf. ovenfor.

Denne side er opdateret 01/01-2022 af Udlejning