Energiscreening 2017 uge 8-11

Brune Banke

21/02/2017, skrevet af afdelingsbestyrelsen

Til Orientering
i Hvalsø Afdelingerne Sjællandsvænget 1
4000 Roskilde
CVR 42008419 Telefon
00

14. februar 2017
VARSLING – Vedr. Energimærke og energiscreening
I forbindelse med udarbejdelse af lovpligtigt energimærke samt energiscreening fremsendes hermed varsel om dette.
Arbejdet er planlagt til udførelse Uge 8-11/ 2017.

Hvad skal der ske?
Der foretages en energiteknisk gennemgang af afdelingen af ingeniørfirmaet Norconsult. Gennemgangen vil resultere i et opdateret lovpligtigt energimærke, der synliggør afdelingens energiforbrug og energieffektivitet. Samtidig udarbejdes en energiscreening, der skal benyttes som et solidt beslutningsværktøj ifm. mulige energioptimeringer i afdelingen.
Gennemgangen kommer til at foregå i afdelingens fællesarealer, med fokus på klimaskærmen (mur, tag, vinduer mm.) - samt de tekniske installationer (ventilation, pumper, belysning mm.)

Hvad skal du gøre?
Som udgangspunkt skal du ikke foretage dig noget ifm. energimærkningen og energiscreeningen. Du skal dog være opmærksom på at der kan være måle-aktivitet omkring bygningen, samt i evt. indendørs fællesarealer (opgange, kælder- og loftsrum mm).

Der vil ikke blive fremsendt yderligere varslinger.

Med venlig hilsen
Boligselskabet Sjælland