Boligbytte

Ny mulighed for at finde en at bytte med

Hvis du bor hos os i forvejen, kan du nu let finde en at bytte med i din egen afdeling, f.eks. hvis børnene er flyttet hjemmefra. Log først ind på bosj.dk. På forsiden vælger du 'Byt bolig med en nabo' i boksen Min afdeling.

Som lejer kan du bytte din bolig med en person, der også bor til leje. Du kan ikke bytte med indehavere af ejerboliger eller private andelsboliger. 

Vi skal dog lave en konkret vurdering af dit ønske om at bytte bolig. Vi kan afvise boligbytte, hvis:

  • du endnu ikke har boet i boligen i tre år,
  • hvis boligen ved bytningen vil blive beboet af mere end en person pr. beboelsesrum
  • hvis der besluttet en helhedsplan (renovering) i boligafdelingen eller
  • der er andre specielle forhold omkring boligbytte.

Ældre- og ungdomsboliger samt boliger i bofællesskaber kan kun byttes med personer, der opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger.

Boligbytte betragtes som en opsigelse med opsigelsesvarsel, jf. lejekontraktens bestemmelser. I forbindelse med flytningen bliver boligen synet og istandsat, og der skal indgås ny lejekontrakt samt ske indbetaling af kontraktbeløb.

Blanketter til ansøgning om bytte af bolig:

Vær opmærksom på, at du og den du bytter med, selv skal sørge for et sted at bo og opmagasinere jeres ting, mens de to boliger bliver sat i stand. I skal også selv betale for istandsættelse i samme opfang, som hvis I flyttede fra boligen på normal vis.

Du kan læse mere om boligbytte samt finde andre, der ønsker at bytte bolig, på bytbolig.dk

Denne side er opdateret 08/07-2015 af Kunder & kommunikation