Erhvervslokaler - leje og salg

Boligselskabet Sjælland har løbende erhvervslokaler til leje - eller bolig/erhverv til salg.

Aktuelle tilbud:


Rørmosen 55, 4000 Roskilde

Vi har nu et ledigt lejemål i: Boligafdelingen 01-12 Rørmosen.

Fakta:

  • Tidligere anvendelse: Erhverv
  • Antal rum: 4
  • Samlet areal: 72 m2
  • Årsleje: 47.858,-kr. plus forbrug af el og vand.
    Lejemålet er ikke momsbelagt.
  • Overtagelse: 1. juni 2023

Skriftlig ansøgning med oplysning om anvendelse af det lejede, ansøgers branchekendskab samt seneste regnskab for nuværende erhvervsaktivitet, bedes fremsendt til Ida Frølich, mail: ifr@bosj.dk 

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse fra ansøgeren, hvoraf lejemålets anvendelse, indretningsforslag, budget samt andre forhold, som kan påvirke lejers egnethed, fremgår.

Lejemålet er beliggende i en boligafdeling, og lejernes samlede sameksistens er derfor et væsentligt kriterium.

Efter ansøgningsfristens udløb vil ansøgerne få direkte besked om, hvorvidt de bliver tilbudt at være den nye lejer.

Eventuelle spørgsmål om lejemålet: Kontakt os på 46 30 47 73.

Denne side er opdateret 08/05-2023 af Kunder & kommunikation