Indgiv en klage

 

På denne side kan du klage over nogen eller noget. Hvis du er utilfreds med noget, som boligselskabet eller din boligafdeling har ansvar for, men du ikke ønsker at indgive en formel klage, kan du i stedet vælge at fortælle os om situationen på vores feedback-side, så vi kan bruge det til at gøre din og andres oplevelse bedre.

Er der noget galt i din bolig eller din afdeling?

Hvis noget i din bolig eller din afdeling er gået i stykker eller mangler, behøver du ikke at klage. I stedet skal du kontakte os via denne formular på afdelingens hjemmeside. Det kan fx være problemer med varmen, vandet eller manglende snerydning.

Husk den gode dialog

Det er vigtigt at tale sammen – også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, så tag i første omgang en snak med den eller de ansvarlige personer – hvis det er muligt.

Når du indgiver en klage

Hvis du ønsker at indgive en formel klage, skal det altid ske skriftligt. Derefter gennemgår vi din klage og inddrager evt. de mennesker, som den vedrører, eller som pga. deres faglighed kan hjælpe med sagen. Når vi har behandlet din klage, får du et svar fra os.

Hvis du klager over en beslutning, som boligselskabet allerede har truffet, vil din klage typisk ikke have opsættende virkning. Det betyder, at vores første afgørelse stadig gælder og skal handles på, indtil du eventuelt hører andet. Så hvis du klager over afgørelsen om fx en betaling, skal du stadig betale til den oplyste dato – men hvis du får medhold i klagen, får du naturligvis tilbagebetalt beløbet.

Hvis du ønsker en uvildig prøvelse af en beslutning – altså at andre undersøger sagen og vores afgørelse – så kan du indbringe sagen for Beboerklagenævnet eller Boligretten. Vi opfordrer dog til, at du i første omgang kontakter os, så vi kan have en dialog.

Hvad ønsker du at klage over?

Vælg, hvad din klage drejer sig om, og brug knappen nedenunder til at komme videre til klageformularen.

Beboeradfærd – husordensklage

Du kan klage over beboeradfærd, hvis du mener, at en beboer i din afdeling ikke overholder reglerne i jeres husorden. Prøv dog som det første at afhjælpe problemet ved at tage en snak med personen.

Klag over beboeradfærd

Forbrugsregnskab

Du kan klage over dit forbrugsregnskab, hvis du ikke er enig i det. Du skal sende indsigelsen senest 6 uger, efter du har modtaget regnskabet. Ellers vil din klage blive afvist.

Klag over forbrugsregnskab 

Ind- eller fraflytning

Du kan klage over din indflytning eller fraflytning, hvis du fx er utilfreds med forløbet eller har modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende.

Klag over ind- eller fraflytning 

Boligselskabet

Hvis du vil klage over andre emner end ovenfor, fx ansattes adfærd, manglende svar på henvendelser eller manglende beboerdemokrati, kan du klage over boligselskabet. Det gælder også, hvis du vil klage som boligsøgende.

Klag over boligselskabet

Denne side er opdateret 14/07-2021