Hjælper det at klage over andre beboere?

Send din klage om beboeradfærd her


Når du indsender en skriftlig klage over en anden beboers adfærd, så er boligselskabet forpligtet til at vurdere klagens indhold og ligeledes behandle sagen, hvis der er brud på afdelingens husorden, eller klagen omhandler andre alvorlige trivselsforhold.

I langt de fleste sager vil vores første brev eller personlige henvendelser til den, du klager over, løse problemet. I andre tilfælde kan sagen trække ud, og det kan der være mange årsager til. Dels arbejder boligselskabet med mennesker med forskellige baggrunde, kulturer og holdninger, og dels så arbejder vi også i nogle sager med andre myndigheder, hvorfor en sag ikke altid kan løses ved første henvendelse.

Derfor er det vigtigt, at du som klager følger op på den sag, som du har sat i gang, og indsender relevant opfølgning med datoeksempler og evt. billeddokumentation til din problemstilling. Din opfølgning er samtidig det sagsfundament, som boligselskabet samler sammen i de tilfælde, hvor sagen sendes i Beboerklagenævnet eller til vurdering hos en advokat.

Denne opfølgningsproces er en vigtig del af det at sende en klage over en anden beboer, idet vi skal sikre os, at sagen selvfølgelig bliver håndteret juridisk korrekt, men også at sagen bliver håndteret fair over for begge parter.

Denne side er opdateret 15/04-2021