Giv fuldmagt til en anden person

Uanset om du er boligsøgende eller lejer hos os, kan vi som udgangspunkt kun kommunikere med dig selv, ikke med din kæreste, mor, ven, datter eller andre, som måske vil hjælpe dig.

Det skyldes:

 • At vi beskytter dine personlige oplysninger, og f.eks. ikke oplyser til andre, om du søger ny bolig
 • At vi skal være sikre på, at du er indforstået med de handlinger, vi udfører på dine vegne, f.eks. at svare nej tak til en tilbudt bolig

Hvis du ønsker, at en anden person skal kunne hjælpe dig med kontakt og sagsbehandling hos os, skal I udfylde denne blanket til fuldmagt (PDF) og indsende den her:

Efter to arbejdsdage kan den, du har givet fuldmagt, kontakte os på dine vegne via mail, telefon eller fremmøde.

Hvad gælder fuldmagten til?

Fuldmagten gælder til al kommunikation og alle handlinger om dine forhold hos boligselskabet, dog undtaget fuldførelse af handlinger, der enten kræver en fysisk underskrift eller underskrift med NemID.

Eksempler på, hvad fuldmagtshaver IKKE kan:

 • Opsige din bolig
 • Indgå lejekontrakt om en ny bolig eller et bilejemål
 • Indgå en afdragsordning om din evt. gæld
 • Få slettet din opskrivning i boligselskabet
 • Stemme ved et afdelingsmøde

Personen kan dog godt have en dialog med os om ovenstående, men du skal underskrive/bekræfte.

Dette kan fuldmagtshaver godt gøre uden din medvirken, selv om det er bindende handlinger:

 • Svare nej til et tilbud om en bolig
 • Ændre hvilke boliger, du søger – eller skifte til passiv boligsøgende
 • Fejlmelde ting i din bolig
 • Stille et forslag til et afdelingsmøde
 • Indsende en klage

Mail, selvbetjening og fuldmagt

Hvis I har oplyst fuldmagtshavers mailadresse på fuldmagten, vil vi kommunikere via mail med personen på samme måde, som hvis det var fra din mailadresse.

Selvom det er vores vision, understøtter vores website endnu ikke, at fuldmagtshaver selv logger ind og får mulighed for at betjene sig på dine vegne med sine egne adgangskoder. For at fuldmagtshaver kan bruge vores selvbetjeningsløsninger på websitet på dine vegne, skal du videregive dit interessentnummer og den tilhørende adgangskode til ham/hende. Det er selvfølgelig helt op til dig selv, om du ønsker at videregive dit interessentnummer og den tilhørende adgangskode til fuldmagtshaver. Du må under ingen omstændigheder overdrage adgangskoden eller nøglekortet til din NemID til et andet menneske.

Denne side er opdateret 14/12-2021 af Kunder & kommunikation