Husleje og forbrug

Granparken

Om husleje og betaling for forbrug

Som beboer i afdelingen skal du på den første hverdag i måneden betale den månedige husleje.

Boligstøtte

Mange lejere har mulighed for boligstøtte. Læs mere på borger.dk/boligstoette.

Huslejeændringer

Du vil især opleve, at vi varsler ændringer i huslejen efter det årlige budgetmøde i afdelingen.

En lejestigning skal varsles minimum tre måneder før den træder i kraft, hvorimod en nedsættelse kan ske med en måneds varsel. Hvis der sker større ting i jeres afdeling, som medfører højere husleje, gælder samme regel om tre måneders varsel af forhøjelsen.

Hvis a conto bidragene til forbrug skal forhøjes, kræver det ifølge lovgivningen kun seks ugers varsel. Det vil du typisk opleve, når du modtager opgørelsen over varme- og vandforbrug fra os. Her tilpasser vi hvert år dit månedlige a contobeløb, så det passer med det seneste års forbrug og evt. prisstigninger.

Rykkerprocedure

Vores rykkerproceduren bruges ved alle former for tilgodehavender, herunder f.eks.betaling for husleje, vask, gebyer eller a conto betalinger for forbrug af vand og varme. 

Hvis du ikke har betalt til tiden, modtager du en rykker en uge efter den sidste rettidige indbetalingsdag. Rykkergebyret er på 326 kr. (2024-takst) og opkræves sammen med den næste måneds husleje. Betalingsfristen for manglende husleje er på 14 dage - og vi advarer om mulig ophævelse af lejemålet. Det er kun i forbindelse med manglende betaling af en såkaldt pengepligtig ydelse, at vi kan ophæve dit lejemål.

Hvis du ikke betaler huslejen efter det første rykkerbrev, overdrager vi sagen til en advokat. Advokaten ophæver lejemålet  og kontakter fogeden med henblik på udsættelse.

Opdateret 11/01/2024