Vedligeholdelse

Granparken

Sådan er boligen, når du flytter ind

Boligen er en genbrugsbolig, når du flytter ind. Det vil sige, at lofter og vægge er nymalede. Men mange andre bygningsdele som f.eks. skabe kan sagtens være slidte, så længe de fungerer. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage fra overtagelsesdatoen, før du kan flytte ind. Det skyldes, at vi sætter de relevante dele af boligen i stand, når den nuværende lejer flytter. 

I en tidsbegrænset bolig vil du ikke opleve, at den er nymalet, når du flytter ind. Hvis den tidligere beboer har misligholdt dele af boligen (f.eks. gennemslidt gulvlak, ødelagt dør, misfarvede vægge efter rygning), bliver dette dog udbedret på hendes eller hans regning.

Mens du bor i boligen: Husk vedligeholdelse

Du skal selv vedligeholde din bolig, mens du bor der. Der er dog også nogle vedligeholdelsesopgaver, som boligselskabet tager sig af.

Øverst på denne side finder du denne boligafdelings vedligeholdelsesreglement. Her kan du læse, hvordan du vedligeholder din bolig.

Husk især:

  • Lakér gulvet, før lakken er slidt igennem 
    Ellers kan det blive dyrt, når du flytter. I enkelte afdelinger skal gulvet ikke lakeres, men behandles på anden måde. Det kan du se i vedligeholdelsesreglementet.

Sørg for ikke at misligholde boligen. Det kunne f.eks. være:

  • Kradsemærke fra husdyr på gulv, karm og dør
  • Tilkalket armatur og brusekabine
  • Klistermærke på dør
  • Brandmærke på køkkenbord
  • Misfarvede vægge efter rygning
  • Manglende rengøring
  • Vægmaling på træfodpanel, gulv, el-kontakt m.v.

Når du skal flytte

Inden du afleverer nøglerne, skal du gøre grundigt rent i boligen. Du skal også udbedre, hvis du har misligholdt boligen (ikke overholdt vedligeholdelsesreglementet). 

Når din nøgle er afleveret, står afdelingen for at istandsætte boligen, så den er klar til den nye beboer. Har du boet i boligen i mere end 8 år og 4 måneder, betaler afdelingen for maling af lofter og vægge (normalistandsættelse). Hvis du flytter tidligere, skal du selv betale en del af beløbet. Mislighold betaler du altid for. Mens du bor i boligen, er det nemlig dig som lejer, der har vedligeholdelsespligten.

Du kan også selv istandsætte boligen, men sørg for at gøre det håndværksmæssigt korrekt og overhold, hvad der står i vedligeholdelsesreglementet.

Du kan evt. rette henvendelse til områdekontoret for råd og vejledning.

Afdelingen har A-ordning

Den måde vedligeholdelsen i denne afdeling fungerer på, kaldes i lovgivningen for ’A-ordning’.

 

Opdateret 06/12/2021